Olbram Pavlíček
16/02/24–26/05/24

Kurátor: Jiří Sirůček | Bílá kostka

Multimediální umělec Olbram Pavlíček (*1993) se již během studií na pražské UMPRUM začal zabývat způsoby, jimiž se současné industriální technologie propisují jak do fungování společnosti, tak do samotných lidských těl. Jeho díla, která se pohybují mezi sochou, kresbou či grafikou, proto svojí typologií subverzivně imitují design průmyslově vyráběných produktů a provádějí tak estetickou analýzu současné civilizace, jejíž principy z velké části stojí na výměně zboží a spotřeby produktů.

Tímto směrem se bude ubírat i expozice, kterou Pavlíček uvede v GMU. Zamýšlený výstavní objekt propojuje řadu nalezených, továrně vyrobených zařízení s vlastními autorskými intervencemi, jimiž tvůrce zbavuje výrobky jejich původního smyslu a přenáší je do jiných estetických i významových kontextů. Dílo se zabývá otázkou ergonomiky produktů, jejímž cílem je co nejpřesněji splynout s lidským tělem a vytvořit s ním až intimní vazby. Ve snaze co nejpřesněji přizpůsobovat své tvarosloví člověku se totiž industriálně produkované výrobky aktivně vpisují do lidské integrity, do emocí, afektů či myšlení a stávají se tak nedílnou součástí našich niterních prožitků.

Představený objekt bude navíc doplněný sérií kreseb, které – v kontrastu k jeho technologizované estetice – subtilně ztvárňují afektivní rozměry současného industrializovaného světa. Pavlíčkovy technicky precizní kresby jsou více figurálním zhmotněním vztahů mezi lidmi a technologiemi a podobně jako jeho objekty (jež výše zmíněná témata ztvárňují spíše skrze logiku „korporátního surrealismu“) se zabývají všudypřítomnou uživatelskou personalizací, která se skrze design nebo interface digitálních zařízení vrývá do identity jednotlivců a proměňuje ji. V tomto ohledu autor navazuje nejen na ty nejaktuálnější směry současného umění, ale taktéž na mezinárodní akademickou diskuzi, která se stále více zabývá vlivem technologií na společnost.

Olbram Pavlíček se narodil v Hradci Králové, prošel ateliérem supermédií na pražské UMPRUM a absolvoval v ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného. Jeho díla byla vystavena jak v řadě českých galeriích (například City Surfer, Praha; Berlínskej model, Praha; PAF Gallery, Olomouc; Galerie NTK, Praha), tak v mnoha zahraničních institucích (např. Funkhouse, Berlin; HotDock project space, Bratislava; Werkschauhalle, Lipsko; Fotopub Project Space, Lublaň). Je také jedním ze zakladatelů mezinárodně působícího umělecko-kurátorského uskupení Proto Gallery Systems.