Odkaz biskupa Josefa Doubravy
21/06/19–22/09/19

kurátorka: Petra Příkazská

Výstava představila v maximální možné míře kolekci obrazů, kterou městu Hradec Králové v roce 1919 odkázal královéhradecký biskup Josef Doubrava pro plánovanou Městskou obrazárnu. Tento velkorysý dar, čítající téměř 100 obrazů a prací na papíře, byl převzat teprve roku 1936 a vystaven ve staré budově radnice, později byl přestěhován do budovy muzea, aby nakonec z politických důvodů po druhé světové válce zůstal trvale ukryt před zraky případných diváků. Po více než 70 letech mohli Hradečané vidět tuto krásnou sbírku obsahující díla Františka Ženíška, Vojtěcha Bartoňka, Františka Urbana, Maxe Švabinského, Luďka Marolda, Antonína Slavíčka, Jaroslava Panušky a dalších krajinářů.

K výstavě byla vydána reprezentativní publikace mapující život Josefa Doubravy se zaměřením na jeho lásku k umění a jeho spolupráci s malířem Františkem Urbanem na realizaci kostela v Gruntě (okres Kolín). V rámci pramenných možností byl zmapován osud Doubravovy kolekce v průběhu dramatických let 1936–1963. Součástí publikace je kompletní soupis všech obrazů, kreseb a grafických listů, které jsou dnes ve sbírce Galerie moderního umění v Hradci Králové.