Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Michaela Maupicová
03/02/23–14/05/23

kurátorka: Jitka Hlaváčková | Černá kostka

Jádrem instalace je video práce Kry (inv. č. VA 0049, 2007, 96 s., edice: 1/1), které je součástí Sbírky pohyblivého obrazu GMU. Práce vznikla v pátém ročníku na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka. Videodokumentace představuje plovoucí sochy/objekty. Finální videomontáž je doprovázena zvuky přírody, syntetickými samply, které posléze posouvají dokumentaci do samostatné autorské práce. Plovoucí objekty odkazují částečně k akcím jako je Házení míčů do průhonického rybníka Bořín od Zorky Ságlové (1969), současně zde vzniká polemika nad důvodem zjevením se ker v rybníku uprostřed léta ve střední Evropě. Práce Kry obohacují Sbírku pohyblivého obrazu o diametrálně rozdílný přístup k práci s videem, neboť Michaela Maupicová původně prošla důsledným školením v kresbě a v malbě.

Michaela Maupicová (1982–2018), malířka, sochařka a multimediální výtvarnice, absolvovala v roce 2001 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově. Byla přijata do ateliéru prof. Jitky Svobodové na Akademii výtvarných umění v Praze a absolutorium zakončila v ateliéru prof. Milana Knížáka v roce 2008. V roce 2009 se stala finalistkou Ceny 333 Národní galerie v Praze a v soutěži Kunstpreis 2009 pro mladé umělce v Berlíně.