Lenka Klodová | Z černého stínu
21/10/22–04/12/22

kurátoři: Vjera Borozan, František Zachoval | Národní galerie v Sofii

Samostatná výstava Lenky Klodové představuje soubor prací spojující performativní a sochařské přístupy, které autorka svébytně rozvíjí od 90. let. Hlavním tématem výstavy jsou především genderové a kulturní stereotypy. Její koncepce vznikla pro období, kdy Česká republika po 13 letech opět předsedá Radě Evropské unie. Proto jí vévodí instalace David černý (2009–2022), která je autorčinou reakcí na plastiku Entropa známého českého sochaře stejného jména, jež byla v roce 2009 u příležitosti prvního českého předsednictví vystavena v atriu budovy Justus Lipsius v Bruselu. Její realizace mohutně rezonovala mediální a politickou sférou, zejména v souvislosti s vyobrazením Bulharska. S tímto dílem úzce souvisí i druhá autorčina práce Geomuži (2012), která prostřednictvím sochařského přístupu zviditelňuje rozpor mezi tvarem jednotlivých figur a jejich stínem a zároveň se tak metaforicky vyjadřuje k tělesným stereotypům a společenskému postavení mužů a žen. Performativní a sochařský přístup charakterizuje i třetí instalaci Torza (2021), kombinující odlitky těl autorčiny ženské rodové linie se záznamy jejích performancí.

Lenka Klodová (*1969) vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v sochařském ateliéru Kurta Gebauera. V roce 2005 tam absolvovala i doktorský program. V rámci stipendijních pobytů navštěvovala Escola de las Belas Artes v Lisabonu a britský Staffordshire Polytechnic. Ve svých dílech pracuje v prvním plánu s humorem, který je současně dvojznačný a prozíravý vůči tématům, jež autorka rozvíjí posledních 30 let, a k nimž patří například mateřství, tělesnost, mezilidské vztahy, stereotypy nebo sexualita, tedy témata aktuální zejména v současné době. Organizuje Festival nahých forem. Od roku 2010 působí jako vedoucí Ateliéru tělového designu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.