Konference k výstavě ORIGINÁL? UMĚNÍ NAPODOBIT UMĚNÍ
30/09/21–26/10/21

13:00 | Foyer
KAPACITA ZAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Konference v rámci výstavy Originál? Umění napodobit umění pořádanou Galerií moderního umění v Hradci Králové (GMU) se věnuje problematice falz z nejrůznějších úhlů pohledu. Spektrum témat se kromě odborné oblasti dotýká také širších celospolečenských souvislostí a estetických úvah, na které se ve své úvodní přednášce zaměří filozof a teoretik umění Tomáš Kulka (FF UK).

Na konferenci budou představeny případové studie, na jejichž pozadí bude prezentována v současnosti nejspolehlivější metoda pro posouzení pravosti obrazu, tedy multidisciplinární spolupráce historiků umění, restaurátorů a chemiků (Lucie Bobková, AVU v Praze, a David Frank, Atelier Frank).

Mezioborové setkání propojí uměno-historická hlediska (Petra Příkazská, GMU) s konkrétními soudními případy (František Vyskočil, Vyskočil, Krošlák a partneři), které doplní pohled na trestní řízení z policejní praxe – ničení, zabavování a značení (Jindra Raclavská, Odbor pátrání, Policejní prezidium ČR) i zkušenosti z oblasti forenzního výzkumu uměleckých děl (Ivana Turková a Marek Kotrlý, Kriminalistický ústav Policie ČR).

Pro dokreslení celé problematiky budou představeny případové studie, které přiblíží oblast kopií a replik v malbě či reprodukcí fotografií a plastik. Prezentován bude například výzkum osudu kopie Bojarské svatby od malíře Konstantina Makovského (Julie Jančárková, Slovanský ústav AV ČR), dále se budeme věnovat tématu vytváření edic plastik sochaře Jana Štursy (David Chaloupka, GVU v Náchodě). Další příspěvky se zaměří na klasifikování originálu v médiu fotografie od autorských dobových zvětšenin přes pozdější zvětšeniny až po falza (Jan Mlčoch, UPM v Praze), či seznámí účastníky konference  s expertizami pro posouzení pravosti děl Joži Uprky (Jan Benedík).

Nad konferencí přebírá záštitu Rada galerií České republiky. Partnerem multidisciplinárního setkání je Policejní prezidium ČR a Kriminalistický ústav Policie ČR.

POZVÁNKA A PROGRAM KONFERENCE ZDE

KAPACITA ZAPLNĚNA, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

ZÁZNAM Z KONFERENCE JE MOŽNÉ ZHLÉDNOUT NA YOUTUBE KANÁLU GMU.