Socha Kováka


Tato skulptura představuje jednu z posledních realizací, na kterých se Josef Václav Škoda podílel. Původní model sochy, o výšce asi jednoho metru, byl poprvé prezentován v roce 1946 na výstavě nazvané Člověk a práce v Praze. Později se stal součástí expozice dějin revolučního hnutí v domě U Švagerků, která sloužila jako sídlo KSČ a dnes je součástí sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové. Tento model se v některých detailech lišil od konečné pískovcové realizace, která byla dokončena až po Škodově smrti v dílnách hořické kamenosochařské školy.

 

Monumentální skulptura má oproti modelu mnohem méně propracovanou draperii, tvář muže je jemnější a jeho úchop kladiva pevnější. Sochu objednaly Závody Vítězného února pro slavnostní prostranství svého areálu v Kuklenách. Odhalena byla 21. února 1959, kdy se konala dělnická manifestace připomínající 11 let od komunistického převratu v Československu.

Další zastávky