Jiří Havlíček
28/04/24–23/06/24

Kurátorka: Petra Příkazská | Kabinet sběratele

Kabinet sběratele, jenž je součástí výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche, seznamuje návštěvníka se začátky sběratelství Karla Tutsche skrze první sekci ex libris - kolekci drobné účelové grafiky, jejíž logickým pokračováním bylo rozšíření zájmu o volnou grafickou tvorbu. Kabinet sběratele postupně představí jednotlivé autory a jejich práce na papíře, které jsou nepostradatelnou součástí sbírky.

Jiří Havlíček (1946–2023) – grafik, kurátor a profesor dějin a teorie umění na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své tvorbě i studiích se zaměřoval na symboliku různých kulturních a mysticko-mytologických tradic, do nichž v 90. letech zahrnul i kulturu kyberprostoru a virtuální reality. V jeho grafických listech a kresbách se prolíná středověká křesťanská imaginace s prvky keltsko-germánské mytologie, alchymistickými a kabalistickými symboly, renesančními modely vesmíru i orientální kaligrafií.

Jiří Havlíček se s Karlem Tutschem seznámil na sklonku 60. let a tímto setkáním začala dlouholetá spolupráce, která zásadně ovlivnila budoucí vývoj Tutschovy sbírky. Havlíčkův vliv se neomezil jen na umělecké teorie; ve své tiskařské dílně vytvářel drobné lepty s populárními náměty, které Tutsch následně distribuoval. V edici Merlin postupně vytiskl cyklus Species Alchymiae Et Utraeque Magiae (Druhy alchymie a obou kouzel, 1970), kompletní tarotovou arkánu koncipovanou jako jednotlivá exlibris přátel a sběratelů, v níž sám sebe vtělil do karty škýze – šaška – na posledním, nečíslovaném tarotu (1971–1975). Dále vytvořil cyklus planet sluneční soustavy s postavou hvězdopravce Tutsche a nebeského alchymisty Havlíčka (1974) a humorný cyklus Le Chien (Pes, 1977). Kromě mytologické či odlehčené humorné polohy se Jiří Havlíček zabýval křesťanskou symbolikou lásky a spásy – v cyklu Ježíš Kristus (1975) zpracoval vybrané Kristovy zázraky a pašijové výjevy.

Ve Sbírce Karla Tutsche jsou evidovány pouze tři drobné lepty ze 70. let. Rozsáhlé soubory, které Tutsch vlastnil ještě koncem 90. let, se staly součástí jeho darů moravským institucím – Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, Galerii výtvarného umění v Hodoníně a Moravské galerii v Brně (dary se uskutečnily v průběhu let 2000–2002).

 

 

Výstava byla podpořena Ministerstvem kultury České republiky a Statutárním městem Hradec Králové.