Jindřich Vlček (1885–1968) malíř ruských legií | Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové
01/03/18–27/05/18

kurátorka: Klára Zářecká

Válečné boje první světové války zásadně poznamenaly celou Evropu a osudy jejích obyvatel. Malíř Jindřich Vlček, rodák z Malé Skalice, absolvent Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni a Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Hanuš Schwaiger), byl jako voják rakousko-uherské armády krátce po své mobilizaci v roce 1914 na ruské frontě zraněn a roku 1915 zajat.

Čas strávený v ruském zajetí a později v českých legiích na Rusi (1918–1920) umělecky nepromarnil. Neváhal v nebezpečí smrti, těžkých životních podmínkách, nepohodlí a s omezenými výtvarnými prostředky zachytit prchavé okamžiky bojů v první linii, momentky ze života zajatců, pohledy na válečná bojiště, portréty legionářů a jejich strastiplnou cestu zpět do vlasti. Stal se bystrým pozorovatelem, neúnavným reportérem a obrazovým kronikářem života ruských legií, jehož tvorba dnes představuje jeho osobní svědectví o hrdinství českých vojáků a nabízí prostor pro poznání jejich těžkého života za první světové války.