Alice Nikitinová | Společný základ
17/12/21–13/03/22

kurátor: Vít Havránek | Bílá kostka

Výstava malířky Alice Nikitinové sestává ze dvou volně propojených obrazových cyklů. V sérii Výtvarná výuka divák spolu s autorkou nahlíží do procesu výuky kresby a malby na současných školách. Kresba, od renesance chápaná jako společný základ umění, se dnes v důsledku kritiky akademismu i kolektivity dostala na okraj vzdělávacího procesu. Nikitinová ji staví do centra pozornosti jako hlavní námět svých obrazů. Nesnaží se však vyvolat ducha akademismu nebo mistrovství. Všímá si rituálních, tělesných a kolektivních rozměrů výuky. Ty nahrazují akademickou kresbu a stávají se společným základem bránícím úplné individualizaci umění. Stejně autorka přistoupila i k výběru děl ze sbírky královéhradecké galerie (Ludvík Kuba, Jaroslav Paur, Petr Dillinger), s nimiž vede dialog a která zachycují vznik kresby podle skutečnosti.

V cyklu obrazů výloh obchodů a obálek časopisů Nikitinová přirovnává výkladní skříně k divadelnímu jevišti. V roli hrdinek a hrdinů na něm vystupují neživé objekty – zboží, jež svým uspořádáním usiluje o stržení pozornosti. Tyto malby z kolemjdoucích na ulici dělají diváky umělecké výstavy a z diváků na výstavě kolemjdoucí nakukující do výloh. Nikitinová užívá tvorbu jako prostředek sdílení zážitků – se svým synem, v arteterapii, se studenty výtvarných kurzů, s přáteli a kolegy v plenéru, ateliéru i s neznámými kolemjdoucími a diváky.

VIDEO K VÝSTAVĚ ZDE