vernisáž

PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU VĚNOVANOU VEŘE JIČÍNSKÉ

vernisáž

Výstava Věry Jičínské přiblíží stěžejní aspekty tvorby této pozoruhodné a neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Na základě výběru obrazů, pastelů, kreseb, grafik, ale rovněž málo známých fotografií vykreslí výstava vývoj autorčina díla mezi válkami, kdy studovala, pracovala či vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Pětikostelí či Dobrušce. Připomenuty budou ale také její práci na poli užitého umění, jemuž se věnovala po druhé světové válce.

Vernisáž již v sobotu 15/04 od 15:00.