Archiv výstav

Jiří Havlíček

Tereza Zichová | V říši

Hledá se mistrovské dílo

Olbram Pavlíček | KORPSEPUNX: stress prosthetics

Diferencované struktury / Jana Bernartová, Milan Guštar, Ivan Chatrný

Ivan Vosecký | Pravda

Adéla Babanová | Promluvme si o Evě

Věra Jičínská

Akční umění ze sbírek GMU

Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda

Tomáš Svoboda | SILENT DISCO

Světlana Pavlíčková | Na dotek

Eugenio Percossi | Hrací skříňka

Jan Šafránek | Kavárna Kubišta

Michaela Vélová Maupicová | Šum v plástvi, světlo v mohyle

Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes

Světlana Pavlíčková | Milieu

Martin Zet | Laciné sochy

Lenka Klodová | Z černého stínu

Josef Wagner

Miloš Šejn | AQVA

Eva Jiřička | Mezi sebou

Ladislav Jezbera | Ego

Ladislav Jezbera | Ego

Jiří Pitrmuc | Tunnel Funnel

Tereza Velíková | Příkladné nedostatky

Originál? Umění napodobit umění

Mark Ther | Svítí/Lejchte

Alice Nikitinová | Společný základ

Konference k výstavě ORIGINÁL? UMĚNÍ NAPODOBIT UMĚNÍ

Ateliér video ft. Martin Mazanec & Jan Šrámek | Yes No Yes

Bronislava Orlická | A hoře rozpustí se

Pavla Sceranková | Miloš

Pozdní intimita

Tereza Severová | Strom uprostřed krajiny

Marie Lukáčová | Frugo

Posledních padesát let

Minulé století – dvacet osobností

Nekousavě kousati

Stanislav Podhrázský | Dvě dívky

Otakar Kubín | Pohled na město – hrad v Porguerolles

Antonín Procházka | Jezdec napadený lvicí

Karel Černý | Milenci

Karel Malich | Modrý koridor

Zdenek Seydl | Dvě vdovy

Jiří Anderle | Prostor a čas

Jitka Svobodová | Dvě hadice

Josef Váchal | Portrét Jindřicha Imlaufa, 1924

Jan Kubíček | Liniové elementy – čtyři možnosti dislokace, 1979

Mikuláš Medek | Portrét Jiřiny Haukové, 1967

Aleš Lamr | Stručná retrospektiva

Pocta Bohumilu Kubištovi

Otisky – Fragmenty – Vize

Radoslav Pavlíček | RDSV LAB

Příběh dne/s/

Zorka Ságlová | Retrospektiva

Svítání Zdeňka Sklenáře | Grafické dílo 1934 – 1985

Květy touhy a zla | ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové

Jiří Kornatovský | Style Declarative

Jindřich Vlček (1885–1968) malíř ruských legií | Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové

Energie prvotní čáry – Gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění

Paříž krásná a inspirující

Otakar Slavík | Radost z malby

Zdeněk Sýkora | Výběr z grafického díla z let 1964–2011

12:15 dnes…

Milan Langer | Transformer

ART DIVISION TEAM VICTORY NOX

Načeradský / Typlt | Příčný řez

Odkaz biskupa Josefa Doubravy

Blíž k fantazii než k realitě | Výběr z díla Vladimíra Preclíka z let 1960–1968

Petra Malinová | Z úcty k hlíně

Matyáš Chochola | Dějiny lidstva

Petr Stanický | Jiný prostor

Jiří Hilmar | Nalézat ztracenou rovnováhu

Sbírka Karla Tutsche

Dalibor Bača | Za kulisou