Milan Langer | Transformer
15/02/19–26/05/19

kurátorky: Andrea Benešová a Martina Vítková

Vystavující autoři: Milan Langer a další spolupracovníci, Miroslav Podhrázský, Jaroslav Chmelík, Radoslav Pavlíček, Jindřich Max Pavlíček

Výstava a monografie odhalila šíři tvůrčího záběru Milana Langera (1944–2017), dosud nedoceněné hvězdy a enfant terrible vizuálního umění zároveň. Představila jeho tvorbu od raných performancí konce 60. let přes obrazové seriály, vizuální básně, akce až po videofilm Afterlife dokončený v listopadu 2017. Dlouho pro něj byly poznávacím znamením obrazy vytvořené prostřednictvím šablon a sítotisku, jež začal častěji používat až po příchodu do Hradce Králové v roce 1975. Později se vyjadřoval skrze fotoplátna, objekty, básně a hudbu. Nejvýrazněji se soustředil na pohyblivý obraz a kolektivní scénické performance vždy s důležitou vizuální a hudební složkou.

Významným bodem Langerovy kariéry se stala společná výstava se Sirem Peterem Blakem v Křížové chodbě pražského Karolína roku 1994, na níž byl komparován středoevropský pop–art s původním pop-artem britským. Oba umělce spojovaly rovněž hudební přesahy. Blake je autorem ikonických obalů desek Beatles a Langer totéž vytvořil pro skupiny MAO a I.R.A.

Historik a teoretik umění Jan Kříž oceňuje Langerův intelektuální koncept, který nevylučuje hru a je druhem kritického myšlení. Langer měl a má dosud velký vliv na královéhradeckou vizuální a hudební scénu, obklopoval se totiž mladými umělci, s nimiž často pracoval v rámci kolektivního autorství, zprvu pod hlavičkou Brutální Nikita a později jako Art Division Team Victory Nox.