Galerie moderního umění
v Hradci Králové

RODINY S DĚTMI

Obrazárna

Inspirací pro tvorbu v Obrazárně je vždy jedno vybrané dílo z galerie, a to ze stálé expozice nebo z aktuální výstavy. Nejprve se s dílem (obrazem, sochou, plastikou, instalací,…) seznámíme, povíme si něco o okolnostech jeho vzniku i jeho tvůrci, a pak už se přesuneme do výtvarného ateliéru. Tam už nebude nic bránit naší tvorbě, podpořené pestrou škálou výtvarného materiálu. Program cílí na spolupráci dětí a rodičů.

Obrazárna se koná v intervalu jednou za dva týdny v tyto dny:
pátek 15–17 hodin (rodiče s dětmi 3–6 let)
sobota 10–12 hodin (rodiče s dětmi 610 let) 

Délka programu 120 minut. Počet účastníků 10–12 dětí + doprovod rodičů.

Nutnost předchozí rezervace na: edukace@galeriehk.cz.

Vstupné pro dítě 40 Kč, doprovod zdarma.

 

24-25/06 | Konstrukce z polyJezberu
Kostka vpředu, kostka vzadu, co s tím asi dneska svedu?
Polystyren budem skládat a nebude nám vůbec padat.
Konstrukci si postavíme, lepidlem ji pospojíme,
abychom ji zajistili a na podstavci vystavili!

 

Edukační oddělení připravuje našlápnutý podzimní a zimní program, jehož termíny zveřejní na začátku měsíce září. Těšíme se opět na viděnou nejen ve výtvarném ateliéru GMU po letní pauze!

Program na míru

Program pro rodiny s dětmi šitý na míru lze připravit po předchozí domluvě.

Nabízí se několik možností – seznámit se s budovou galerie, galerií jako takovou, stálou expozicí nebo výstavou některého ze současných umělců. V doprovodu edukátorek a s využitím zázemí výtvarného ateliéru je možné vyzkoušet nejrůznější výtvarné materiály, techniky a náměty, pracovat s barvami, tvary a emocemi. Program cílí na spolupráci dětí a rodičů.

Délka programu 60 minut. Počet účastníků max. 10 dětí + doprovod rodičů.

Nutnost předchozí rezervace termínu a programu na: edukace@galeriehk.cz.

Vstupné pro dítě 40 Kč, doprovod zdarma.

Nepravidelné akce

Během roku se galerie zapojuje do několika akcí jiných pořadatelů, např. Muzejní noc, Dny architektury či se tematicky věnuje Dni dětí nebo své akci Za výzo do galerie.

K těmto akcím jsou včas uváděny veškeré potřebné informace právě zde.

 

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ
SO | 17/09 10:00–12:00; 13:00–15:00

Tužkování
0 až 100 let, to je pro tvorbu ideální věk!
Vyzkoušejte své smysly a zamotejte své mysli
na kresebné akci s tužkou v ruce a tvořivými úmysly.

Nutnost rezervace místa na e-mailu edukace@galeriehk.cz, vstup ZDARMA
Kapacita maximálně 16 osob na jeden program