Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Program Březen 2023

10:00 & 16:00 | GMU
10:00-18:00 | GMU
15:00 | GMU
10:00 & 15:00 | GMU

09 Obrazárna+ | Cyklus akvarel 3/4

17:00 | Výtvarný ateliér GMU

10 Obrazárna

15:00 | Výtvarný ateliér GMU

11 Obrazárna

10:00 | Výtvarný ateliér GMU

30 Obrazárna+ | Cyklus akvarel 4/4

17:00 | Výtvarný ateliér GMU

31 Obrazárna

15:00 | Výtvarný ateliér GMU