Galerie moderního umění
v Hradci Králové

For media

CONTACT:
Ing. Hana Doležalová
Communication with the media and the public
e-mail: komunikace@galeriehk.cz
tel.: 727 806 961