Současné výstavy

How to Collect Art: the Karel Tutsch Story

Jiří Havlíček

Tereza Zichová | In Wonderland

The Search for a Masterpiece

Olbram Pavlíček | KORPSEPUNX: Stress Prosthetics

Differentiated Structures / Jana Bernartová, Milan Guštar, Ivan Chatrný

Statues and Statuettes: Josef Václav Škoda

Martin Zet | Cheap Statues