Doprovodné programy pro základní školy

1.STUPEŇ ZŠ
Září 2018 - leden 2019
Doprovodné programy pro 1. stupěň ZŠ I

PRVNÍ NÁVŠTĚVA GALERIE
Ještě nikdy jste nebyli v galerii? Tak to přijďte napravit! Doprovodný program přiblíží žákům galerijní prostředí a nabídne jim možnost vyzkoušet si na okamžik povolání kurátora, restaurátora i umělce.

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Navštivte zrekonstruovanou budovu Galerie moderního umění. S pracovními listy se projdeme touto pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné vitráže, cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra. V rámci programu žáci vytvoří barevné návrhy designové vzduchotechniky nebo vlastní netradiční vitráže.

V BARVÁCH VZDUCHU
Doprovodný program je zaměřený na designovou vzduchotechniku ztvárněnou podle návrhu českého umělce Aleše Lamra a také na její barevnost. Žáci budou mít k dispozici pracovní listy a jedinečnou příležitost prohlédnout si barevný návrh vzduchotechniky, který nebyl zrealizovaný a poté si vytvořit i své vlastní barevné pojetí tohoto objektu.

CESTA (ZA) UMĚNÍM
Vydejte se s námi na poznávací cestu českým moderním uměním. V rámci programu si společně projdeme stálou expozici, seznámíme se s vystavenými díly, budeme poznávat hlavní malířské náměty – krajinu, portrét, zátiší, figuru i abstraktní malbu a na závěr si zahrajeme galerijní hru.

FIGURA
Vydáme se prozkoumat postavy ve stálé expozici. Jak vypadají? A co představují? Prohlédneme si ty, které jsou vytvořené podle skutečnosti i ty, u kterých budeme muset zapojit svou fantazii a představivost. Na závěr si ve výtvarném ateliéru vytvoříme vlastní netradiční figury.

 TVÁŘÍ V TVÁŘ
Během programu se podíváme tváří v tvář postavám na obrazech. Co nám o sobě prozradí? A jak nás inspirují k vlastní tvorbě? Protože budeme ve výtvarném ateliéru barevně přetvářet své portréty, doneste s sebou fotografie tváří dětí vytisknuté černobíle na obyčejném papíru A4, případně můžete fotografie pro tisk zaslat na e-mail: edukace@galeriehk.cz

 NENÍ SOCHA JAKO SOCHA
Jakou podobu mohou mít sochy? A z jakých materiálů mohou být? V celé galerii prozkoumáme různorodá sochařská díla, která nám budou inspirací pro vlastní prostorovou tvorbu.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PROBÍHAJÍCÍM VÝSTAVÁM
12:15 DNES...
19. října 2018 - 19 ledna 2019

ZDENĚK SÝKORA, GRAFIKA
26. října 2018 – 27. ledna 2019

Délka programů: 90 minut.
Vstupné: děti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

BAREVNÉ STRUKTURY A LINIE
Společně, interaktivní formou, pronikneme do logického světa barevných struktur a linií grafických děl Zdeňka Sýkory a necháme se jím inspirovat k vlastní grafické tvorbě provedené technikou linořezu a otisku.
Animační program je připraven v návaznosti na RVP. Podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů a sociální.
Doporučujeme jako doplněk k výuce výtvarné výchovy, matematiky, ICT a fyziky.
Délka programu pro I. stupeň ZŠ je 90–120 minut (dle domluvy).Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: Klára Zářecká, e-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972

2.STUPEŇ ZŠ

Září 2018 - leden 2019  
Doprovodné programy pro 2. stupěň ZŠ I

PRVNÍ NÁVŠTĚVA GALERIE
Ještě nikdy jste nebyli v galerii? Tak to přijďte napravit! Doprovodný program přiblíží žákům galerijní prostředí. Žáci budou seznámeni s jednotlivými profesemi (kurátor, restaurátor), pojmy (expozice, výstava, depozitář,…)
i chováním v galerii. V rámci programu si také vyzkouší práci kurátora a grafika a vytvoří katalog ke své výstavě.

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Přijďte se podívat do zrekonstruované budovy Galerie moderního umění. Projdeme se touto pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné vitráže, cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra. V rámci programu žáci vytvoří barevné návrhy designové vzduchotechniky nebo vlastní netradiční vitráže.

CESTA (ZA) UMĚNÍM
Vydejte se s námi na poznávací cestu českým moderním uměním. V rámci programu si společně projdeme stálou expozici, seznámíme se s vystavenými díly, budeme poznávat hlavní malířské náměty – krajinu, portrét, zátiší, figuru i abstraktní malbu a na závěr si zahrajeme galerijní hru.

NENÍ SOCHA JAKO SOCHA
Jakou podobu mohou mít sochy? A z jakých materiálů mohou být? V celé galerii prozkoumáme různorodá sochařská díla, která nám budou inspirací pro vlastní prostorovou tvorbu.

GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT
Přijďte se seznámit s grafickou technikou linorytu a vyrobit si vlastní tiskovou matrici a barevné tisky. Inspirací vám mohou být vystavená díla ze stálé expozice, výjevy z cest, architektura,… (námět si můžete zvolit vlastní). Program je vhodný pro skupinu max. 20 žáků; Vstupné pro žáka je 35 Kč.

KRAJINA KOLEM NÁS
Přijďte si prohlédnout obrazy, na kterých malíři zachytili různé podoby krajin. Čekají nás krajiny skutečné i snové, pohledy na město i přírodu.

TVÁŘÍ V TVÁŘ
Během programu se podíváme tváří v tvář postavám na obrazech. Co nám o sobě prozradí? A jak nás inspirují k vlastní tvorbě? Protože budeme ve výtvarném ateliéru barevně přetvářet své portréty, doneste s sebou fotografie tváří žáků vytisknuté černobíle na obyčejném papíru A4, případně můžete fotografie pro tisk zaslat na e-mail: edukace@galeriehk.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PROBÍHAJÍCÍM VÝSTAVÁM
12:15 DNES...
19. října 2018 - 19 ledna 2019

ZDENĚK SÝKORA, GRAFIKA
26. října 2018 – 27. ledna 2019

Délka programů: 90 minut.
Vstupné: děti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

PRAVIDLO, NÁHODNOST, SÉRIE
Prostřednictvím zážitkového seznámení s tvůrčími metodami, malířským a grafickým dílem Zdeňka Sýkory a tvorbou jeho předchůdců si otevřeme cestu k abstraktnímu výtvarnému umění. Nové poznatky se stanou základnou pro vlastní studentskou geometrickou tvorbu.
Animační program je připraven v návaznosti na RVP. Podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů a sociální.
Doporučujeme jako doplněk k výuce výtvarné výchovy, matematiky, ICT a fyziky.
Délka programu pro II. stupeň ZŠ je 90–120 minut (dle domluvy).
Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: Klára Zářecká, e-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VÍCELETÁ GYMNÁZIA A ZUŠ
PARALELNÍ CESTOU
V rámci interaktivní komentované prohlídky výstavy bude posluchačům zážitkovou formou představeno autorovo grafické dílo v kontextu evropského umění. Vystavený soubor grafických listů reprezentuje obě vrcholná období Sýkorovy tvorby založená na zcela odlišných principech. Rané grafické práce, Struktury, vznikaly po roce 1964 technikou linořezu a byly založeny na kombinatorice obrazového prvku v definované struktuře. Linie, grafické práce z pozdějších let byly tištěny technikou sítotisku (serigrafie) a hlavním principem jeho tvorby se stala náhodnost, která umožňovala umělci nezávazně zkoumat v malbě zpracovávaná témata a experimentovat s nimi. Součástí prohlídky bude seznámení s dokumentací dokládající jedinečný postup vzniku Sýkorových grafických listů využívající jednoduchý počítačový program, který podle autorových pevně daných pravidel hledal možnosti napojování jednotlivých obrazových elementů.
Komentovaná prohlídka je připravena v návaznosti na RVP. Podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, k řešení problémů a sociální. Doporučujeme jako doplněk k výuce výtvarné výchovy, matematiky, ICT a fyziky.
Délka prohlídky je 45 minut.
Vstupné: studenti 20 Kč, doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: Klára Zářecká, e-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972

 

 

 

 

Loader