Doprovodné programy pro základní školy

1.STUPEŇ ZŠ
únor - červen 2018
Doprovodné programy pro 1. stupěň ZŠ I

PRVNÍ NÁVŠTĚVA GALERIE
Ještě nikdy jste nebyli v galerii? Tak to přijďte napravit! Doprovodný program přiblíží žákům galerijní prostředí a nabídne jim možnost vyzkoušet si na okamžik povolání kurátora, restaurátora i umělce.

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Navštivte zrekonstruovanou budovu Galerie moderního umění. S pracovními listy se projdeme touto pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné vitráže, cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra. V rámci programu žáci vytvoří barevné návrhy designové vzduchotechniky nebo vlastní netradiční vitráže.

V BARVÁCH VZDUCHU
Doprovodný program je zaměřený na designovou vzduchotechniku ztvárněnou podle návrhu českého umělce Aleše Lamra a také na její barevnost. Žáci budou mít k dispozici pracovní listy a jedinečnou příležitost prohlédnout si barevný návrh vzduchotechniky, který nebyl zrealizovaný a poté si vytvořit i své vlastní barevné pojetí tohoto objektu.

CESTA (ZA) UMĚNÍM
Vydejte se s námi na poznávací cestu českým moderním uměním. V rámci programu si společně projdeme stálou expozici, seznámíme se s vystavenými díly, budeme poznávat hlavní malířské náměty – krajinu, portrét, zátiší, figuru i abstraktní malbu a na závěr si zahrajeme galerijní hru.

TVÁŘ A JEJÍ PROMĚNY
Během doprovodného programu se zaměříme na portrét, autoportrét i proměny lidské tváře a ve výtvarném ateliéru si pomocí zajímavé techniky (monotyp/tisk z koláže) vytvoříme vlastní podobiznu. Program je určený pro skupinu max. 15 dětí a je vhodný i pro návštěvníky se specifickými potřebami.

VE SVĚTĚ FANTAZIE
Od 13. dubna 2018 nově obměněná expozice děl Vladimíra Preclíka.
Doprovodný program je zaměřený na tvorbu hradeckého rodáka a čestného občana města Hradce Králové Vladimíra Preclíka. Děti se v rámci programu seznámí s uměleckými díly tohoto významného představitele českého moderního umění a všestranného
umělce. Žáky čekají různé úkoly – kreslení, navrhování, vybarvování a na závěr ve výtvarném ateliéru také tvorba barevného návrhu sochy Květ Polabí, která se nachází před hotelem Alessandria v Hradci Králové.

GEOMETRICKÉ HRÁTKY
Geometrické tvary jsou všude kolem nás, ve všech možných motivech a proměnách. Společně se na ně zaměříme, nahlédneme do světa kubismu, geometrické abstrakce a vytvoříme díla plná tvarů, linií a přímek.

NENÍ SOCHA JAKO SOCHA
Jakou podobu mohou mít sochy? A z jakých materiálů mohou být? V celé galerii prozkoumáme různorodá sochařská díla, která nám budou inspirací pro vlastní prostorovou tvorbu.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PROBÍHAJÍCÍM VÝSTAVÁM
K termínovaným výstavám ENERGIE PRVOTNÍ ČÁRY (2. 3. – 27. 5. 2018) a JINDŘICH VLČEK (2. 3. – 27. 5. 2018) jsou připravené další programy. Bližší informace na webových stránkách www.galeriehk.cz

Délka programů: 90–120 minut.
Vstupné: žáci 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

Doprovodné programy pro 1. stupěň ZŠ II

K VÝSTAVĚ JINDŘICH VLČEK budou pro žáky a studenty připraveny SAMOOBSLUŽNÉ PRACOVNÍ LISTY. Bližší informace k získání pracovních listů a rezervace termínů u Kláry Zářecké. E-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972. Délka programů pro MŠ a I. stupeň ZŠ 60–90 minut. Vstupné: žáci 20 Kč, doprovod zdarma.

S MALÍŘEM V BOJI
I malíř může být hrdina! Tak tomu bylo i v případě Jindřicha Vlčka, který se stal bystrým pozorovatelem, neúnavným reportérem a obrazovým kronikářem života ruských legií za I. světové války. Jeho tvorba dnes představuje osobní svědectví o hrdinství českých vojáků a nabízí prostor pro poznání jejich těžkého válečného života. Přijďte se seznámit s životními osudy legionáře Jindry Vlčka a jeho dílem zaručeně bezpečnou formou – malbou vodovými barvami!

HRADEC KRÁLOVÉ OČIMA JINDŘICHA VLČKA
Jaké bylo město Hradec Králové v minulém století? Jak moc se do dnešní doby změnilo? V rámci interaktivního edukačního programu se seznámíme prostřednictvím obrazů Jindřicha Vlčka s minulostí našeho města a sami budeme vzhled města jako architekti a sochaři proměňovat. S sebou pro dokumentaci sochařských a architektonických dětských děl fotoaparát či mobilní telefon! Edukační programy byly připraveny v návaznosti na RVP pro základní školy a k oslavě letošního výročí založení Československa v roce 1918.

Délka programů 60–90 minut. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: KLÁRA ZÁŘECKÁ, e-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972

Speciální akce

1. června 2018 – pátek od 10 do 15 hodin
DEN DĚTÍ V GALERII
Ve spolupráci se studenty Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PF UHK jsme pro Vás připravili doprovodný program ke stálé expozici a probíhajícím krátkodobým výstavám plných zábavných a výtvarných úkolů, které potěší menší i větší návštěvníky. Program není časově omezen, rezervace jednotlivců předem není nutná. Přijďte kdykoliv mezi 10 a 15 hodinou. V případě školních skupin registrace u Kláry Zářecké. E-mail: odborne@galeriehk.cz, tel. 727 806 972.

Vstup zdarma.

2.STUPEŇ ZŠ

únor - červen 2018  
Doprovodné programy pro 2. stupěň ZŠ I

PRVNÍ NÁVŠTĚVA GALERIE
Ještě nikdy jste nebyli v galerii? Tak to přijďte napravit! Doprovodný program přiblíží žákům galerijní prostředí. Žáci budou seznámeni s jednotlivými profesemi (kurátor, restaurátor), pojmy (expozice, výstava, depozitář,…)
i chováním v galerii. V rámci programu si také vyzkouší práci kurátora a grafika a vytvoří katalog ke své výstavě.

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Přijďte se podívat do zrekonstruované budovy Galerie moderního umění. Projdeme se touto pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné vitráže, cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra. V rámci programu žáci vytvoří barevné návrhy designové vzduchotechniky nebo vlastní netradiční vitráže.

VE SVĚTĚ FANTAZIE
Od 13. dubna 2018 nově obměněná expozice děl Vladimíra Preclíka.
Doprovodný program je zaměřený na tvorbu hradeckého rodáka a čestného občana města Hradce Králové Vladimíra Preclíka. Žáci se v rámci programu seznámí s uměleckými díly tohoto významného představitele českého moderního umění a všestranného umělce. Pro žáky jsou připraveny pracovní listy a ve výtvarném ateliéru tvorba barevného návrhu sochy Květ Polabí, která se nachází před hotelem Alessandria v Hradci Králové.

CESTA (ZA) UMĚNÍM
Vydejte se s námi na poznávací cestu českým moderním uměním. V rámci programu si společně projdeme stálou expozici, seznámíme se s vystavenými díly, budeme poznávat hlavní malířské náměty – krajinu, portrét, zátiší, figuru i abstraktní malbu a na závěr si zahrajeme galerijní hru.

NENÍ SOCHA JAKO SOCHA
Jakou podobu mohou mít sochy? A z jakých materiálů mohou být? V celé galerii prozkoumáme různorodá sochařská díla, která nám budou inspirací pro vlastní prostorovou tvorbu.

GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT
Přijďte se seznámit s grafickou technikou linorytu a vyrobit si vlastní tiskovou matrici a barevné tisky. Inspirací vám mohou být vystavená díla ze stálé expozice, výjevy z cest, architektura,… (námět si můžete zvolit vlastní). Program je vhodný pro skupinu max. 20 žáků; Vstupné pro žáka je 35 Kč.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PROBÍHAJÍCÍM VÝSTAVÁM
K termínovaným výstavám ENERGIE PRVOTNÍ ČÁRY (2. 3. – 27. 5. 2018) a JINDŘICH VLČEK (2. 3. – 27. 5. 2018) jsou připravené další programy.
Bližší informace na webových stránkách www.galeriehk.cz

Délka programů: 90–120 minut.
Vstupné: žáci 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

Doprovodné programy pro 2. stupeň ZŠ II

K VÝSTAVĚ JINDŘICH VLČEK budou pro žáky a studenty připraveny SAMOOBSLUŽNÉ PRACOVNÍ LISTY. Bližší informace k získání pracovních listů a rezervace termínů u Kláry Zářecké. E-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972. Délka programů pro MŠ a I. stupeň ZŠ 60–90 minut. Vstupné: žáci 20 Kč, doprovod zdarma.

S MALÍŘEM V BOJI
I malíř může být hrdina! Tak tomu bylo i v případě Jindřicha Vlčka, který se stal bystrým pozorovatelem, neúnavným reportérem a obrazovým kronikářem života ruských legií za I. světové války. Jeho tvorba dnes představuje osobní svědectví o hrdinství českých vojáků a nabízí prostor pro poznání jejich těžkého válečného života. Přijďte se seznámit s životními osudy legionáře Jindry Vlčka a jeho dílem zaručeně bezpečnou formou – malbou vodovými barvami!

HRADEC KRÁLOVÉ OČIMA JINDŘICHA VLČKA
Jaké bylo město Hradec Králové v minulém století? Jak moc se do dnešní doby změnilo? V rámci interaktivního edukačního programu se seznámíme prostřednictvím obrazů Jindřicha Vlčka s minulostí našeho města a sami budeme vzhled města jako architekti a sochaři proměňovat. S sebou pro dokumentaci sochařských a architektonických dětských děl fotoaparát či mobilní telefon!
DOPORUČUJEME K VÝUCE nejen výtvarné výchovy, ale i českého jazyka, historie a dalších předmětů humanitního charakteru! K výstavě budou pro žáky základních a základních uměleckých škol připraveny SAMOOBSLUŽNÉ PRACOVNÍ LISTY.
Bližší informace k získání pracovních listů - Klára Zářecká, e-mail:odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972.
Edukační programy byly připraveny v návaznosti na RVP pro základní školy a k oslavě letošního výročí založení Československa v roce 1918.

Délka programů 60–90 minut. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: KLÁRA ZÁŘECKÁ, e-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972

Speciální akce

1. června 2018 – pátek od 10 do 15 hodin
DEN DĚTÍ V GALERII
Ve spolupráci se studenty Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PF UHK jsme pro Vás připravili doprovodný program ke stálé expozici a probíhajícím krátkodobým výstavám plných zábavných a výtvarných úkolů, které potěší menší i větší návštěvníky. Program není časově omezen, rezervace jednotlivců předem není nutná. Přijďte kdykoliv mezi 10 a 15 hodinou. V případě školních skupin registrace u Kláry Zářecké. E-mail: odborne@galeriehk.cz, tel. 727 806 972.

Vstup zdarma.

 

Loader