Vzdělávací program k dočasné výstavě

Nový vzdělávací program připravený na míru k výstavě Matyáše Chocholy s názvem Dějiny lidstva.

Vzdělávací program k výstavě bude realizován od 16. března do 5. června 2020 ve všedních dnech od úterý do pátku od 10 do 16 hodin(poslední skupina).

Délka programu: 90 - 120 minut

Doporučená velikost skupiny:  15 osob

(Program je koncipován tak, že je možné během 120 minut absolvovat program s 30 člennou skupinou žáků/studentů (celou třídou), která bude rozdělena do dvou skupin a vedena dvěma lektorkami.)

Pro koho je program určen? Pro žáky 2. stupně ZŠ, studentům středních škol, gymnáziím, starším žákům ZUŠ. 

K výstavě současného umělce Matyáše Chocholy je připraven pestrý vzdělávací program, který silně reflektuje Dějiny lidstva v podání zmíněného umělce.

Chochola mapuje velmi osobní pohled na okamžiky lidských dějin a poukazuje na diverzitu milníků našich dějin, kdy každý z nás může považovat za podstatný jiný okamžik ve vývoji lidstva, světa, historie člověka, vývoje osobnosti. Tyto souvislosti budeme objevovat spolu s žáky a studenty, a to formou interaktivního zapojení, nejen skrze výtvarné aktivity.

Součástí programu jsou také samoobslužné pracovní listy, které budou využity během programu. Tyto materiály jsou k dispozici nejen pro školní skupiny, ale také pro skupinky či jednotlivce bez lektora.

Pojďme společně zprostředkovávat současné mladé generaci nejen současné umění, které se děje tady a teď, ale také témata jdoucí napříč našim lidským vývojem, dějinami lidstva. 

Z hlediska návaznosti na RVP program obsahuje vzdělávací oblasti Umění a kultura a Člověk a společnost. V rámci rozvoje klíčových kompetencí se věnuje kompetenci komunikativní, sociální a personální, k řešení problému, k učení. Vzdělávací program podporuje rozvoj smyslové citlivosti, vnímání sebe sama a vyjádření vlastního postoje a názoru.

Vhodné termíny zapadající do Vašeho rozvrhu možno domlouvat na emailu:edukace@galeriehk.cz či telefonicky: +420 727 806 971

 

Loader