Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Akční umění východních Čech
23/06/23–10/09/23

Kurátorka: Anna Horák Zemanová | Bílá & Černá kostka

Výzkum akčního umění Pavlíny Morganové (Akční umění, Olomouc 1999) se zastavil na prahu Hradce Králové, neboť samotná látka přesahovala kapacitu jedné badatelky na stanovený rozsah samotné disertační práce. Výzkum a jeho postup byl realizován tzv. od autora k autoru, začal tedy v Praze a Brně, a zachytil také autory, kteří nějakým způsobem působili v obou centrech (dle rozhovoru s Pavlínou Morganovou, léto 2020). Proto je v citované práci zastoupen Miloš Šejn a Jan Steklík, z prostoru východních Čech. Oba totiž pracovali v Praze. Z dobové dokumentace výstav (katalogy, samizdaty, fotografie) se však zachovalo mnoho podkladů, které poukazují na čilé prostředí vykazují jednak četnost akcí, ale také mnoho dalších originálních a podvratných aktivit jako produkce tiskovin, bytových akcí, hudebních záznamů apod. Tato široká skupina autorů z formujícího se kánonu postupně zmizela.

V posledních dvou letech GMU aktivně zařazovala tyto autory do svých sbírek, aby doplnila bílá místa z prostoru východních Čech. Rozšířena byla také sbírka Pohyblivého obrazu, která byla obohacena o performativní přístupy v rámci pohyblivého obrazu převážně ze 70. a 80. let.

Od vydání kolektivní monografie Milana Langera se GMU snaží utřídit materiál příbuzných autorů do tvaru, který by mohl být prezentovaný. Jedná se o úkol mimořádně obtížný, neboť disponujeme torzovitými a nesourodými záznamy a dokumentací. Byť stále probíhá výzkum, je akční umění východních Čech a performance v pohyblivém obrazu dlouho očekávaným příspěvkem a doplní tak výraznou mezeru akčního umění 70. a 80. let 20. století.