Jiří Kornatovský / Style Declarative

13. října 2017 – 28. ledna 2018
Vernisáž 12. října od 17.00 hodin

Výstava představí návštěvníkům obří uhlové toroidy Jiřího Kornatovského (*1952), v nichž samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla je vlastním smyslem díla. Neustálé opakování a cykličnost tohoto uhlem zaznamenaného, DEKLAROVANÉHO, pohybu spojuje vzniklé kresby s duchovními cvičeními a meditací.

Autor svádí pomocí uhlu boj s beztvarostí a nehybností prázdné plochy, jejíž možnosti jsou zpočátku omezené, avšak ve své podstatě, po překonání vlastních nutně limitovaných představ a prolomení se do stavu tvůrčího vytržení, jsou nekonečné. Svou vůlí jí vnucuje objem a neustávající pohyb. Vrství tah po tahu uhlovou čerň a formuje ji do mohutných forem, oblin, výdutí, propastí i toroidů, které pulzují a vlní před zraky těch, kteří se oddají pohledu do středu víru.

Kornatovský nikdy nechtěl převypravovat smyšlené či skutečné příběhy, události či přenést na kartón významy a myšlenky, jenž patří jen a jen světu myšlení a filozofie. Právě v této přímosti a nezatíženosti vazbami mimo samotnou kresbu je jeho síla. Linie a jimi budovaný objem je formou i významem. Díky této prvotní „prázdnotě“, s níž autor k tvorbě přistupuje, jsou jeho kresby naplněny hlubokým smyslem poznání. Pochopit význam stvoření není možné bez otevřenosti a prázdnoty – ve smyslu zbavení se zbytečných myšlenek, očekávání a předsudků, které nám brání prožít život a umění v jeho úplnosti.

Loader