Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Program Prosinec 2021

01 Honzovy chvilky s uměním u kávy | Mikuláš Medek (1926–1974)

10:00 | GMU

08 Oborová diskuze EDU naproti

10:00 a 16:00 | GMU

09 Komentovaná prohlídka výstavy Originál? Umění napodobit umění

17:30 | Prostor

17 Vánoční Foyer

13:00-18:00 | Výtvarný ateliér