Velké ticho

katalog, text Petra Příkazská, Jan Ambrůz, Vladana Hajnová, Daniel Hanzlík, Ladislav Jezbera, Jiří Kornatovský, Richard Loskot, Jiří Matějů a Jaromír Novotný, česky, 24 stran, 8 barevných a 5 černobílých reprodukcí, dokumentární fotografie
vydal: GMU Hradec Králové, 2013
ISBN 978-80-87605-07-3

Základní text katalogu se věnuje fenoménu ticha v soudobé společnosti. Zároveň postihuje jeden z proudů současného výtvarného umění, které směřuje k základním vizuálním vjemům a duchovnímu tichu. Samostatnou část tvoří rozhovory se zúčastněnými autory (Jan Ambrůz, Vladana Hajnová, Daniel Hanzlík, Ladislav Jezbera, Jiří Kornatovský, Richard Loskot, Jiří Matějů a Jaromír Novotný), kteří odpovídají na dotazy vztahující se nejen k jejich vlastní tvorbě, ale i k pojmům prostoru, ticha, krásy, chaosu či řádu.

28,00 Kč
Počet ks:
Do košíku
Loader