Metodické listy (ML) učitelům a nejen jim

Pro koho jsou určeny:
Metodické listy jsou materiálem připraveným nejen pro učitele výtvarné výchovy, ale i pro ty učitele, kteří se v rámci svých předmětů chystají zabývat tématy, jež se vztahují k dočasným výstavám v galerii.
 
Co se dozvíte v ML:
Každý metodický list obsahuje tři základní oblasti: charakteristiku tvorby, slovo kurátora/ky, návrh aktivit.
Charakteristika tvorby: témata, náměty, kterými se daný umělec/kyně zabývá a zároveň ta témata, jež jsou navazující či jinak související s tvorbou daného umělce/kyně. Uvedené materiály jsou ty, které umělec/kyně uplatňuje své tvorbě. Sepsané výtvarné techniky jsou ty, které umělec/kyně  používá, ale také ty, které je možné využít a uplatnit v tvorbě s dětmi, žáky, studenty.
Slovo kurátora/ky: Nese stručnou informaci, poslání kurátora/ky výstavy, osobní vyjádření k umělecké tvorbě.
Návrh aktivit: Nejen výtvarné aktivity, které lze v rámci tématu realizovat.
 
Co je cílem ML:
Cílem metodických listů je poskytnout materiál, který vám učitelům bude podporou při přípravě výuky či zprostředkování tvorby a témat vztažených k dočasné výstavě současného umělce/ů.
Tyto metodické listy neslouží jako manuál k pracovním listům výstavy.
 
HilmarHilmar
BačaBača2
ChocholaChochola2
MalinováMalinová2
Loader