Doprovodné programy pro střední školy a gymnázia

Doprovodné programy pro střední školy a gymnázia I
únor - červen 2018 

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Přijďte se podívat do zrekonstruované budovy Galerie moderního umění. Během komentované prohlídky se
projdeme touto pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné
vitráže, cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra.

OD REALISMU K ABSTRAKCI
Doprovodný program ke stálé expozici OBRAZY PROMĚN představuje ve čtyřech tematických celcích, jak se
vyvíjelo zobrazování tradičních témat výtvarného umění: tvář, krajina, zátiší a figura.

ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Komentovaná prohlídka stálé expozice PROMĚNY OBRAZU s interaktivními prvky zaměřená na české výtvarné
umění 1. poloviny 20. století. Studenti budou seznámeni s díly Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka
a mnoha dalších předních českých umělců.

ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Komentovaná prohlídka stálé expozice PROMĚNY OBRAZU s interaktivními prvky zaměřená na české výtvarné
umění 2. poloviny 20. století. Studenti budou seznámeni s díly Františka Muziky, Zdeňka Sklenáře, Zdeňka
Sýkory a mnoha dalších předních českých umělců.

GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA
Od 13. dubna 2018 nově obměněná expozice děl Vladimíra Preclíka.
Program je zaměřen na tvorbu hradeckého rodáka a čestného občana města Hradec Králové Vladimíra Preclíka.
Studenti se v rámci programu seznámí s životem a dílem tohoto významného představitele českého moderního
umění a všestranného umělce, který se vedle sochařské tvorby věnoval také malbě, kresbě, grafice a literatuře.

GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT
Přijďte se seznámit s grafickou technikou linorytu a vyrobit si vlastní tiskovou matrici a barevné tisky. Inspirací vám mohou být vystavená díla ze stálé expozice, výjevy z cest, architektura,… (námět si můžete zvolit vlastní). Program je vhodný pro skupinu max. 20 žáků; Vstupné pro žáka je 35 Kč.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PROBÍHAJÍCÍM VÝSTAVÁM
K termínovaným výstavám ENERGIE PRVOTNÍ ČÁRY (2. 3. – 27. 5. 2018) a JINDŘICH VLČEK (2. 3. – 27. 5. 2018) jsou připravené další programy.
Bližší informace na webových stránkách www.galeriehk.cz

Délka programů: 90–120 minut.
Vstupné: studenti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

Doprovodné programy pro střední školy a gymnázia II

K VÝSTAVĚ JINDŘICH VLČEK budou pro žáky a studenty připraveny SAMOOBSLUŽNÉ PRACOVNÍ LISTY. Bližší informace k získání pracovních listů a rezervace termínů u Kláry Zářecké. E-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972. Délka programů pro MŠ a I. stupeň ZŠ 60–90 minut. Vstupné: žáci 20 Kč, doprovod zdarma.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY JINDŘICH VLČEK (1885–1968), malíř ruských legií Sibiřská anabáze I. světové války a Hradec Králové očima malíře Jindřicha Vlčka 
Válečné boje I. světové války zásadně poznamenaly celou Evropu a osudy jejích obyvatel. Malíř Jindřich Vlček, rodák z Malé Skalice, absolvent Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni a Akademie výtvarných umění v Praze (prof. H. Schwaiger), byl jako voják rakousko-uherské armády krátce po své mobilizaci v roce 1914 na ruské frontě zraněn a v roce 1915 zajat. Čas strávený v ruském zajetí a později v českých legiích na Rusi (1918–1920) umělecky nepromarnil. Neváhal v nebezpečí smrti, těžkých životních podmínkách, nepohodlí a s omezenými výtvarnými prostředky zachytit prchavé okamžiky bojů v první linii, momentky ze života zajatců, pohledy na válečná bojiště, portréty legionářů a jejich strastiplnou cestu zpět do vlasti. Stal se bystrým pozorovatelem, neúnavným reportérem a obrazovým kronikářem života ruských legií, jehož tvorba dnes představuje jeho osobní svědectví o hrdinství českých vojáků a nabízí prostor pro poznání jejich těžkého života za I. světové války.

DOPORUČUJEME K VÝUCE nejen výtvarné výchovy, ale i českého jazyka, historie a dalších
předmětů humanitního charakteru!
K výstavě a komentované prohlídce budou pro studenty středních škol, gymnázií a základních uměleckých škol připraveny SAMOOBSLUŽNÉ PRACOVNÍ LISTY.
Bližší informace k získání pracovních listů - Klára Zářecká, e-mail:odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972.
Edukační programy byly připraveny v návaznosti na RVP pro základní školy a k oslavě letošního výročí založení Československa v roce 1918.

Délka komentované prohlídky 40–60 minut. Vstupné: studenti 20 Kč, doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: KLÁRA ZÁŘECKÁ, e-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972

 

 

Loader