Doprovodné programy pro střední školy a gymnázia

Doprovodné programy pro střední školy a gymnázia I
Září 2018 - leden 2019 

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Přijďte se podívat do zrekonstruované budovy Galerie moderního umění. Během komentované prohlídky se
projdeme touto pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné
vitráže, cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra.

OD REALISMU K ABSTRAKCI
Doprovodný program ke stálé expozici OBRAZY PROMĚN představuje ve čtyřech tematických celcích, jak se
vyvíjelo zobrazování tradičních témat výtvarného umění: tvář, krajina, zátiší a figura.

ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Komentovaná prohlídka stálé expozice PROMĚNY OBRAZU s interaktivními prvky zaměřená na české výtvarné
umění 1. poloviny 20. století. Studenti budou seznámeni s díly Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka
a mnoha dalších předních českých umělců.

ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Komentovaná prohlídka stálé expozice PROMĚNY OBRAZU s interaktivními prvky zaměřená na české výtvarné
umění 2. poloviny 20. století. Studenti budou seznámeni s díly Františka Muziky, Zdeňka Sklenáře, Zdeňka
Sýkory a mnoha dalších předních českých umělců.

PODOBY ČESKÉ MODERNY
Komentovaná prohlídka expozice Galerie Vladimíra Preclíka připomínající začátky tvorby sochaře, kreslíře, grafika, pedagoga a spisovatele Vladimíra Preclíka, královéhradeckého rodáka, jenž svými díly získal uznání na světových přehlídkách umění, založil a dlouhá léta organizoval mezinárodní sochařská sympozia v blízkých Hořicích a je autorem řady realizací v ulicích města Hradce Králové. K vidění je série sochařských podobizen představitelů české moderny (např. Vladislav Vančura, František Halas, Vítězslav Nezval, Stanislav Kostka Neumann, Jan Werich, Josef Čapek,…).

 GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT
Přijďte se seznámit s grafickou technikou linorytu a vyrobit si vlastní tiskovou matrici a barevné tisky. Inspirací vám mohou být vystavená díla ze stálé expozice, výjevy z cest, architektura,… (námět si můžete zvolit vlastní). Program je vhodný pro skupinu max. 20 žáků; Vstupné pro žáka je 35 Kč.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PROBÍHAJÍCÍM VÝSTAVÁM
12:15 DNES...
19. října 2018 - 19 ledna 2019

ZDENĚK SÝKORA, GRAFIKA
26. října 2018 – 27. ledna 2019

Délka programů: 60 minut.
Vstupné: studenti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

CESTY K ABSTRAKTNÍMU UMĚNÍ
Prostřednictvím zážitkového seznámení s tvůrčími metodami, malířským a grafickým dílem Zdeňka Sýkory a tvorbou jeho předchůdců si otevřeme cestu k mnohdy obtížně poznatelnému abstraktnímu výtvarnému umění. Nové poznatky se stanou základnou pro vlastní studentskou konstruktivní tvorbu.
Animační program je připraven v návaznosti na RVP. Podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní a sociální. Doporučujeme jako doplněk k výuce výtvarné výchovy, matematiky, ICT a fyziky.
Délka programu pro SŠ a ZUŠ je  90–120 minut (dle domluvy).
Vstupné: studenti 20 Kč, doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: Klára Zářecká, e-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972

 

 

 

 

Loader