Doprovodné programy pro střední školy a gymnázia

Doprovodné programy pro střední školy a gymnázia I
únor  - červen 2019 

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Přijďte se podívat do zrekonstruované budovy Galerie moderního umění. Během komentované prohlídky se
projdeme touto pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné
vitráže, cennou štukovou výzdobu a také zcela nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra.

OD REALISMU K ABSTRAKCI
Doprovodný program ke stálé expozici OBRAZY PROMĚN představuje ve čtyřech tematických celcích, jak se
vyvíjelo zobrazování tradičních témat výtvarného umění: tvář, krajina, zátiší a figura.

ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Komentovaná prohlídka stálé expozice PROMĚNY OBRAZU s interaktivními prvky zaměřená na české výtvarné
umění 1. poloviny 20. století. Studenti budou seznámeni s díly Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka
a mnoha dalších předních českých umělců.

ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Komentovaná prohlídka stálé expozice PROMĚNY OBRAZU s interaktivními prvky zaměřená na české výtvarné
umění 2. poloviny 20. století. Studenti budou seznámeni s díly Františka Muziky, Zdeňka Sklenáře, Zdeňka
Sýkory a mnoha dalších předních českých umělců.

PODOBY ČESKÉ MODERNY
Komentovaná prohlídka expozice Galerie Vladimíra Preclíka připomínající začátky tvorby sochaře, kreslíře, grafika, pedagoga a spisovatele Vladimíra Preclíka, královéhradeckého rodáka, jenž svými díly získal uznání na světových přehlídkách umění, založil a dlouhá léta organizoval mezinárodní sochařská sympozia v blízkých Hořicích a je autorem řady realizací v ulicích města Hradce Králové. K vidění je série sochařských podobizen představitelů české moderny (např. Vladislav Vančura, František Halas, Vítězslav Nezval, Stanislav Kostka Neumann, Jan Werich, Josef Čapek,…).

 GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT 
Přijďte se seznámit s grafickou technikou linorytu a vyrobit si vlastní tiskovou matrici a barevné tisky. Inspirací vám mohou být vystavená díla ze stálé expozice, výjevy z cest, architektura,… (námět si můžete zvolit vlastní). Program je vhodný pro skupinu max. 20 žáků; Vstupné pro žáka je 35 Kč.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PROBÍHAJÍCÍM VÝSTAVÁM

TRANSFORMER MILAN LANGER  a  ART DIVISION TEAM VICTORY
15. února – 26. května 2019

Program bude zaměřený na pop-art  a tvorbu Milana Langera. Součástí programu bude také výtvarná dílna, během které si žáci mohou zkusit vytvořit dílo inspirované výstavou. 
Délka programů: 90 minut.
Vstupné: děti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

Loader