Sochy v krajině

Soubor sochařských děl Příběh utrpení a nadějí člověka je umístěn na loukách u Stanovic a Žirče, nedaleko od Kuksu.

Někdejší záměr hraběte Františka Antonína Šporka a žirečských jezuitů vytvořit ve volné krajině mezi Žirčí a Kuksem křížovou cestu jako duchovní dominantu zdejší krajiny inspiroval členy občanského sdružení Královédvorští betlémáři k obnovení této myšlenky. V roce 2004 se záměru na vytvoření novodobé křížové cesty ujal prof. Vladimír Preclík, který ke spolupráci přizval další české sochaře, aby společně vytvořili soubor patnácti „zastavení“ Příběh utrpení a nadějí člověka. Tradiční, v minulosti mnohokrát zobrazené náměty jsou zde ztvárněny současnými umělci, s tvůrčí invencí a uměleckou i lidskou zkušeností člověka počátku 21. století.

Soubor sochařských děl ve volné přírodě Příběh utrpení a nadějí člověka vznikl postupně v letech 2005 - 2008 s podporou Královéhradeckého kraje a veřejnosti byl zpřístupněn 4. října 2008 na loukách u Stanovic a Žirče, nedaleko od Kuksu.

Sochařský cyklus Příběh utrpení a nadějí člověka tvoří tato díla: Daniel Klose / Zvěstování, Stanislav Hanzík / Rouška Veroniky, Vojtěch Adamec / Zázrak nanebevstoupení, Ellen Jilemnická / Trnová koruna, Vladimír Preclík / Katedrála prosby, Jan Koblasa / Svatá rodina, Ivan Jilemnický / Světlo v temnotách, Jan Hendrych / Vykoupení, Marius Kotrba / Pieta, Václav Fiala / Slza, Čestmír Mudruňka / Krajina kříže, Michal Šarše / Hledač, Jiří Marek / Lásky bolest, Jaromíra Němcová / Brána naděje, Jiří Kačer / Obelisk.

 

Sochy v krajině

 

Loader