VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Smyslem vzdělávacích programů v galerii je zpřístupnění tohoto prostoru návštěvníkům již od útlého věku tak, aby galerijní prostředí vnímali jako přirozené místo pro setkávání, poznávání, komunikaci, spolupráci a tvorbu. Aby měli příležitost pro hledání a nacházení vztahu k umění a estetickým hodnotám, kultivaci sebe sama a dokázali reflektovat své dojmy. Vzdělávací programy jsou připraveny v návaznosti na RVP a kladou si za cíl podporu rozvoje stanovených klíčových kompetencí. Programy cílí na všechny oblasti smyslového vnímání a na setkání s různými variantami vizuálně obrazných vyjádření. Obsah programů je založen na vybraných uměleckých dílech napříč stálou expozicí.

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA, ZUŠ i další skupiny zájemců.

Termíny lze domluvit u Heleny Šestákové
E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

 

  

Loader