Secesní plastika ze sbírek GMU HK

katalog, text Martina Vítková, česky, 28 stran, 39 barev-
ných reprodukcí
vydal: GMU Hradec Králové, 2011
ISBN 978-80-85025-92-7

Katalog mapuje kolekci sochařských děl v bronzu, kameni, sádře i pálené hlíně z přelomu 19. a 20.století z majetku galerie. Reprodukována jsou díla J. V. Myslbeka, Jana Štursy, Stanislava Suchardy, Ladislava Šalouna, Josefa Mařatky, Quido Kociana, Františka Bílka, Franty Úprky, Ladislava Kofránka a Jaroslava Horejce.

24,00 Kč
Počet ks:
Do košíku
Loader