Galerie Vladimíra Preclíka

Vladimír Preclík (23. května 1929 – 3. dubna 2008) patří mezi významné představitele českého moderního umění. Vedle sochařské tvorby se věnoval také malbě, kresbě, grafice a literatuře, byl jedním ze zakladatelů a organizátorů Hořického sochařského sympozia a podílel se rovněž na výchově mladé umělecké generace jako profesor a děkan Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně.

Stálá expozice Galerie Vladimíra Preclíka je sestavena ze soch, obrazů a grafických listů, které umělec daroval Královéhradeckému kraji. Expozice poskytuje návštěvníkům dobrý přehled o jeho výtvarné tvorbě, přestože je vystavena jen malá část z více než osmi set sochařských děl, která Vladimír Preclík vytvořil. Autorovu všestrannost připomínají sochařská díla z kamene, kovu a především ze dřeva, ale i návrhy na některé pomníky nebo obrazy a grafické listy. Mezi exponáty si návštěvníci mohou prohlédnout také portréty Vladimíra Preclíka od významných českých umělců – Jiřího Koláře, Adolfa Hoffmeistera, Jiřího Harcuby a dalších. 

V Hradci Králové se s jeho tvorbou můžeme setkat i na dalších místech: u hotelu Alessandria je umístěn Květ Polabí (1969), v areálu Klicperova divadla se nachází Antické drama (1998) a portrét Václava Klimenta Klicpery (2002), v nové budově výukového centra ve Fakultní nemocnici je instalován portrét lékaře a vědce Karla Rokitanského (2005) a v katedrále sv. Ducha je od roku 2006 umístěna podobizna sv. Klimenta. 

Loader