Galerie moderního umění

Galerie moderního umění v Hradci Králové od svého vzniku v roce 1953 vytváří a pravidelně také doplňuje sbírku českého moderního výtvarného umění. Od počátku přitom byla věnována pozornost vyváženému zastoupení všech období, uměleckých směrů a tendencí, které měly vliv na vývoj českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců.

Ve sbírkách galerie se nacházejí díla umělců, jejichž tvorba je spojena s počátky českého moderního umění (Jan Preisler, Ant. Slavíček, Ant. Hudeček, Václav Radimský), Osma a Skupina výtvarných umělců (Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Josef Čapek, Václav Špála), sociálně zaměřená tvorba dvacátých let (Miloslav Holý, Karel Holan, Jan Kotík), krajináři Umělecké besedy (Vojtěch Sedláček, Václav Rabas, Vlastimil Rada), artificialismus, surrealismus a další imaginativní tendence v období mezi světovými válkami (Jindřich Štyrský, Toyen, Alois Wachsman, Josef Šíma, František Muzika), Skupina 42 (Kamil Lhoták, František Gross, František Hudeček, Jan Kotík, Ladislav Zívr), Skupina Ra (Václav Tikal, Josef Istler, Bohdan Lacina), informel a expresivní abstrakce (Vladimír Boudník, Mikuláš Medek, Robert Piesen, Jiří Balcar, Vladimír Fuka),  tvorba členů Volného sdružení 12/15, Pozdě, ale přece (Ivan Ouhel, Michael Rittstein, Jiří Sopko, Jiří Načeradský, Jiří Beránek, Kurt Gebauer), skupiny Tvrdohlaví (Jiří David, Stanislav Diviš, Jaroslav Róna, Michal Gabriel, Čestmír Suška, František Skála, Petr Nikl) a díla dalších současných umělců. Ve sbírkách galerie nechybí ani díla dalších důležitých představitelů českého moderního umění, jako jsou Josef Váchal, Jan Zrzavý, František Tichý, Zdeněk Sklenář, Jiří Kolář, Václav Bartovský, Jiří John, Václav Boštík, Zorka Ságlová, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová

Sbírky galerie tak poskytují dobrý přehled o vývoji českého moderního výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Téměř 180 vybraných uměleckých děl z bohatých sbírkových fondů galerie je zpřístupněno veřejnosti ve stálé expozici Proměny obrazu / Obrazy proměn.

 

Loader