Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je dodání konceptu využívání nabízených prostor. GMU preferuje zájemce, kteří prostory využijí pro provoz kulturní činnosti nebo provoz blízký kulturní instituci. Koncept využívání prostoru by měl být předložen v rozsahu maximálně dvou normostran (max. 3 600 znaků s mezerami). Žádost musí dále obsahovat strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů doplněný případně obrazovou dokumentací.

Jedná se o prostory v budově, ve které sídlí a kterou spravuje GMU. Nabízené prostory bez interiérového vybavení o celkové ploše 52,34 m2 jsou určeny k užívání fyzickými osobami nebo k provozování podnikatelské činnosti. Podlahová plocha přízemního prostoru činí 37,54 m2. Sociální zázemí a sklad v 1. podzemním podlaží mají rozlohu 14, 80 m2. Celková cena pronájmu za celý kalendářní rok je stanovena na 71 400 Kč (měsíční nájemné činí 5 950 Kč).

Nebytové prostory jsou vytápěny ústředním topením pomocí plynového kotle. Roční záloha na topení bude stanovena ve výši 12 000 Kč. Výše zálohy na topení může být změněna podle skutečných nákladů v předcházejícím období. Spotřeba tepla je měřena dálkově pomocí individuálního měřiče. Nebytové prostory jsou vybaveny vlastním elektroměrem a vodoměrem. Budoucí nájemce si sám sjedná smlouvy o dodávce elektřiny a vody. Studenou vodu ohřívá elektrický bojler. Zajištění internetu je možné přes síť GMU nebo přes externího poskytovatele. V místě je plná občanská vybavenost. Parkovat lze v nedalekém parkovacím domě RegioCentrum či na Velkém náměstí. Bezplatné parkoviště se nachází 10 minut chůze od budovy před koupalištěm Flošna. Vratná kauce je stanovena ve výši jednoho měsíčního nájmu. Provoz nabízených nebytových prostor může dočasně omezit plánovaná rekonstrukce sklepních prostorů.  Zahájení rekonstrukce je plánováno na rok 2022.

Galerie moderního umění v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. GMU se nachází v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrového ústavu, postavené podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky v letech 1911–1912. GMU je veřejná výstavní instituce, tedy standardizovaná veřejně prospěšná služba, veřejným statkem, trvale uchovává a odborně zpracovává umělecká díla pro budoucí generace. Galerie je institucí sloužící společnosti a přispívá k rozvoji vzdělanosti.

Podklady podle výše uvedených podmínek zašlete na adresu Galerie moderního umění v Hradci Králové, Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové nebo na e-mail spravce@galeriehk.cz. Žádosti je možné podávat nejpozději do 14. února 2021. Pro domluvu termínu nezávazné prohlídky prosím kontaktujte správce budovy Zorana Ujeviće (tel. 721 087 656, spravce@galeriehk.cz). Prohlídky budou možné od 1. února 2021.

  • Žádosti předložené po stanoveném termínu uzávěrky (14. únor 2021, 23:59) a neúplné či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se nevrací.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede vedení GMU. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 28. února 2021.
  • Organizátor si vyhrazuje právo pronájem neposkytnout.      
  • Vypsání a zveřejnění výzvy: 22. ledna 2021.

V Hradci Králové 22. ledna 2021
MgA. František Zachoval, ředitel GMU

PDF ke stažení - Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Pronájem nebytových prostor Klicperova

Loader