Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Program Leden 2022

05 Honzovy chvilky s uměním | Adriena Šimotová

10:00 & 16:00 | GMU

12 Oborová diskuze | EDU naproti

10:00 & 16:00 | GMU

13 Komentovaná prohlídka | Originál? Umění napodobit umění

17:30 | GMU

20 Obrazárna+| Otisk potisk

17:00–19:00 | Výtvarný ateliér GMU

21 Obrazárna | Skleněný Therosvit

10:00–12:00 & 15:00–17:00 | Výtvarný ateliér GMU

22 Obrazárna | Skleněný Therosvit

10:00–12:00 | Výtvarný ateliér GMU