Doprovodné programy pro školy

 Ke stálé expozici PROMĚNY OBRAZU / OBRAZY PROMĚN a ke všem současným výstavám jsou připravené doprovodné programy s výtvarnými dílnami pro

MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA, ZUŠ i další skupiny zájemců.

Termín (úterý – pátek) lze domluvit u Anety Patkové.
E-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971
Přehled doprovodných programů na II. pololetí ke stažení zde

  

Speciální akce

DEN UČITELŮ V GALERII
28. března 2018 – středa v 17 hodin
Jako poděkování všem současným i bývalým pedagogům za jejich náročnou práci jsme pro ně připravili interaktivní komentovanou prohlídku stálé expozice GMU.
Bližší informace u Kláry Zářecké. E-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972.

SOUTĚŽ PRO MALÉ I VELKÉ NÁVŠTĚVNÍKY A ŠKOLNÍ SKUPINY
HRADEC KRÁLOVÉ AKVARELEM

2. března – 25. května 2018
Po dobu trvání výstavy JINDŘICH VLČEK bude probíhat na facebooku GMU hlasování v soutěži o nejzajímavější vedutu či obraz Hradce Králové namalované akvarelem nebo vodovými barvami. Namaluj Hradec Králové, obraz vyfoť a pošli jeho fotografii na email: odborne@galeriehk.cz nebo přines obraz osobně do GMU . Vítězové soutěže budou vyhlášeni a odměněni 27. května 2018 u příležitosti dětského rozloučení s výstavou Jindřicha Vlčka – ŠTĚTCEM ZA SVOBODU !

Loader