Komentovaná prohlídka výstavy

6. listopadu 2018 – úterý v 17 hodin
ZDENĚK SÝKORA, VÝBĚR Z GRAFICKÉHO DÍLA Z LET 1964–2011
V rámci komentované prohlídky s kurátorkou výstavy bude posluchačům představeno autorovo grafické dílo v kontextu evropského umění. Vystavený soubor grafických listů reprezentuje obě vrcholná období Sýkorovy tvorby založená na zcela odlišných principech. Rané grafické práce, Struktury, vznikaly po roce 1964 technikou linořezu a byly založeny na kombinatorice obrazového prvku v definované struktuře. Linie, grafické práce z pozdějších let byly tištěny technikou sítotisku a hlavním principem jeho tvorby se stala náhodnost, která umožňovala umělci nezávazně zkoumat v malbě zpracovávaná témata a experimentovat s nimi. Vstupné 30 Kč

12. prosince 2018 – středa v 17 hodin
ZDENĚK SÝKORA, VÝBĚR Z GRAFICKÉHO DÍLA Z LET 1964–2011
Komentovaná prohlídka výstavy s paní Lenkou Sýkorovou
Jedinečnou příležitostí k hlubšímu poznání díla Zdeňka Sýkory bude osobní setkání s paní Lenkou Sýkorovou. Trvalá spolupráce manželů Sýkorových začala roku 1985. Lenka Sýkorová se zpočátku podílela na přípravě podkladů maleb, pomocnou ruku poskytla při velkých realizacích. Později se stala spoluautorkou a některé obrazy také sama malovala. Vstupné 30 Kč

 

Loader