Setkání u obrazu

Setkání u obrazu ve stálé expozici galerie jsou malé přednášky v rozsahu 20 - 30 minut, věnované jednomu autorovi a jeho tvorbě se zřetelem na vybrané dílo. Kapacita jednotlivých setkání je omezena s ohledem na prostorové možnosti ve stálé expozici a bezpečnost vystavených uměleckých děl.

FRANTIŠEK MUZIKA, VELKÝ SEN, 1942
22. května 2018 – úterý v 10 a 17 hodin
Zdál se sen Františkovi Muzikovi, jednomu z nejvýznamnějších malířů, scénografů a typografů první poloviny 20. století, nebo někomu jinému? O čem bylo možné snít v době válečného temna? Tentokrát i s ukázkami nejen z oblasti výtvarného umění. Promluví Petra Příkazská. Omezená kapacita, možnost zakoupit vstupenky v pokladně GMU od úterý 15. května 2018. Vstupné 30 Kč

MAXMILIÁN PIRNER, RYTÍŘ A VÍLA, (90. LÉTA 19. STOLETÍ)
12. června 2018 – úterý v 10 a 17 hodin
O době konce 19. století, pohádkových motivech ale také akademismu v díle jednoho z významných profesorů tehdejší pražské akademie promluví Petra Příkazská. Omezená kapacita, možnost zakoupit vstupenky v pokladně GMU od úterý 15. května 2018. Vstupné 30 Kč

Odborná konference

NA BOJIŠTÍCH I. SVĚTOVÉ VÁLKY
ve středu 23. května 2018
Konference se uskuteční u příležitosti připomenutí 100. výročí založení Československa a jako doprovodná akce výstavy uměleckých děl malíře ruských legií Jindřicha Vlčka (1885–1968).
Podrobný harmonogram konference ve formátu pdf. ke stažení zde. 

Kontakt: Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
Tel.: 727 806 972
E -mail: odborne@galeriehk.cz
Galerie moderního umění
Velké náměstí 139/140
Hra dec Králové

Loader