NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE

Posledních padesát let
?–30/09/23
kurátor Tomáš Pospiszyl

Současné umění zatím nemá své dějiny. Nedává proto smysl vyprávět jeho příběh chronologicky, ale spíše tematicky, s důrazem na různorodost přístupů jednotlivých umělců a umělkyň výtvarné tvorbě. Expozice současného umění Galerie moderního umění v Hradci Králové podstatnou měrou vychází z její nedávné akviziční činnosti. Představuje umělce a umělkyně střední a mladší generace, kteří se do veřejných sbírek prosazují teprve v posledních letech.

Za hranici současného umění považujeme přelom 60. a 70. let minulého století. Za důležité okolnosti jeho vzniku vnímáme rozvoj konceptuálního, na myšlence postaveného umění a vzrůstající různorodost forem a obsahů umělecké tvorby. V současném umění nenacházíme jednotný styl. Každý umělec, každá umělkyně si vytváří vlastní jazyk. Nevyjadřují se jen malbou nebo sochařstvím, ale čím dál častěji také fotografií, performancí, filmem, videem, textem, digitálními technologiemi a mnoha dalšími způsoby. Kromě formální nejednotnosti je častým znakem současného umění i to, že nepřipomíná tradiční umění. Daleko víc se blíží vědeckému výzkumu, terapeutické činnosti nebo například sociálně aktivistickým projektům. 

Partneři expozice: 

 

Expozice Posledních padesát let obdržela finanční podporu a záštitu Ministerstva kultury České republiky. 

 

Minulé století – dvacet osobností
?–30/09/23
kurátorka Petra Příkazská

Tradiční výklad umění moderny 20. století je chronologický a lineární. Obvykle je postaven na výběru jednotlivých charakteristických mistrovských děl řazených do logického sledu, v němž jeden styl střídá druhý. Tato historická logika je však výsledkem zaujatého, subjektivního výběru, do něhož zasahovali nejen samotní umělci, ale významnou měrou též kritikové, obchodníci, sběratelé a historikové.

Expozice Minulé století – dvacet osobností se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích, neboť přes všechny pochybnosti je umění 20. století stále dílem jednotlivců, kteří svým osobitým způsobem přistupovali k otázce umělecké tvorby. Každý z vybraných umělců rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se překročit dobové přemýšlení o umění či posunout jeho vnímání mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím samotných děl, ale i teoretickými úvahami rozšiřujícími dobové možnosti uvažováním o umění, osobní angažovaností ve veřejném prostoru či pedagogickým působením.

Jakkoli je to obtížné, snaží se expozice v maximální možné šíři představit umění jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohybovaly i ženy, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez ohledu na genderové role.  

Partneři expozice:

 

Expozice Minulé století – dvacet osobností obdržela finanční podporu a záštitu Ministerstva kultury České republiky.

 

2020

BÍLÁ KOSTKA

Jiří Pitrmuc
10/12/20–28/02/21
kurátorka Anna Zemanová
Vystavující umělci: Jiří Pitrmuc spolu s vybraným autorem

Jiří Pitrmuc (*1993), student Akademie výtvarného umění v Praze v ateliéru Intermédia II, který vede Pavla Sceranková a Dušan Záhoranský v magisterském studiu. Balakářský titul získal v ateliéru Performance Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterou absolvoval roku 2017. V průběhu svého studia se zúčastnil několika studijních i pracovních pohybů v zahraničí. Jiří Pitrmuc je vizuální umělec, performer  a undergroundová pop-star. Ve svých projektech se dlouhodobě zajímá o překračování hranic funkce obrazu, jeho vnímání, proces vzniku a neuchopitelnost autorství. Propojuje tradiční média a instalace s konceptuálním přesahem. Funguje i v uměleckém duu s Adélou Waldhauserovou v projektu Postcompost. Ačkoliv je Jiří Pitrmuc teprve na počátku své umělecké kariéry, jeho tvorba je prezentována nejen v rámci skupinových výstav, ale již od roku 2014 vystavuje také samostatně u nás i v zahraničí.

2021

PROSTOR

Pozdní intimita / současná česká fotografie
18/03–29/08/21
kurátor Jiří Ptáček
Oslovení autoři a autorky: Aleksandra Vajd, Markéta Othová, Alena Kotzmannová, Tomáš Hrůza, Tereza Kabůrková, Hynek Alt, Rudolf Samohejl, Michal Kalhous.  

Skupinová výstava kurátorsky uchopená Jiřím Ptáčkem (*1975), který je předním českým kurátorem a kritikem, působícím například jako kurátor Fotograf Gallery v Praze a Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. Jiří Ptáček reaguje na současný stav ve společnosti, který ilustruje za pomoci vybraných autorů.

Jedním ze zásadních rysů současnosti je ztráta soukromí. Nejenže stále sofistikovanější nástroje dohledu získávají data o našem pohybu a jednání, ale také každý z nás osobně dobrovolně předává informace o svých touhách a pocitech, často i těch nejzazších a nejsoukromějších. Snaha po intimní komunikaci, která se za tímto naším jednáním mnohdy skrývá, je ovšem v důsledku exploatována neúprosným algoritmickým prostředím, ve kterém se tento dialog odehrává. Výstavní projekt Pozdní intimita se zaměřuje na způsoby opětovného nastolování intimní roviny komunikace v její křehkosti a naší zranitelnosti.

Loader