2021

PROSTOR

Pozdní intimita / současná česká fotografie
15/04/21–29/08/21
kurátor: Jiří Ptáček
Oslovení autoři a autorky: Aleksandra Vajd, Markéta Othová, Alena Kotzmannová, Tomáš Hrůza, Tereza Kabůrková, Hynek Alt, Rudolf Samohejl, Michal Kalhous.  

Skupinová výstava kurátorsky uchopená Jiřím Ptáčkem (*1975), který je předním českým kurátorem a kritikem, působícím například jako kurátor Fotograf Gallery v Praze a Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. Jiří Ptáček reaguje na současný stav ve společnosti, který ilustruje za pomoci vybraných autorů.

Jedním ze zásadních rysů současnosti je ztráta soukromí. Nejenže stále sofistikovanější nástroje dohledu získávají data o našem pohybu a jednání, ale také každý z nás osobně dobrovolně předává informace o svých touhách a pocitech, často i těch nejzazších a nejsoukromějších. Snaha po intimní komunikaci, která se za tímto naším jednáním mnohdy skrývá, je ovšem v důsledku exploatována neúprosným algoritmickým prostředím, ve kterém se tento dialog odehrává. Výstavní projekt Pozdní intimita se zaměřuje na způsoby opětovného nastolování intimní roviny komunikace v její křehkosti a naší zranitelnosti.

2022

BÍLÁ KOSTKA

Jiří Pitrmuc
kurátorka: Anna Zemanová
Vystavující umělci: Jiří Pitrmuc spolu s vybraným autorem

Jiří Pitrmuc (*1993), student Akademie výtvarného umění v Praze v ateliéru Intermédia II, který vede Pavla Sceranková a Dušan Záhoranský v magisterském studiu. Balakářský titul získal v ateliéru Performance Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterou absolvoval roku 2017. V průběhu svého studia se zúčastnil několika studijních i pracovních pohybů v zahraničí. Jiří Pitrmuc je vizuální umělec, performer  a undergroundová pop-star. Ve svých projektech se dlouhodobě zajímá o překračování hranic funkce obrazu, jeho vnímání, proces vzniku a neuchopitelnost autorství. Propojuje tradiční média a instalace s konceptuálním přesahem. Funguje i v uměleckém duu s Adélou Waldhauserovou v projektu Postcompost. Ačkoliv je Jiří Pitrmuc teprve na počátku své umělecké kariéry, jeho tvorba je prezentována nejen v rámci skupinových výstav, ale již od roku 2014 vystavuje také samostatně u nás i v zahraničí.

 

Loader