2021

PROSTOR

Pozdní intimita / současná česká fotografie
05/06/21–29/08/21
kurátor: Jiří Ptáček
Oslovení autoři a autorky: Aleksandra Vajd, Markéta Othová, Alena Kotzmannová, Tomáš Hrůza, Tereza Kabůrková, Hynek Alt, Rudolf Samohejl, Michal Kalhous.  

Skupinová výstava kurátorsky uchopená Jiřím Ptáčkem (*1975), který je předním českým kurátorem a kritikem, působícím například jako kurátor Fotograf Gallery v Praze a Galerie Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. Jiří Ptáček reaguje na současný stav ve společnosti, který ilustruje za pomoci vybraných autorů.

Jedním ze zásadních rysů současnosti je ztráta soukromí. Nejenže stále sofistikovanější nástroje dohledu získávají data o našem pohybu a jednání, ale také každý z nás osobně dobrovolně předává informace o svých touhách a pocitech, často i těch nejzazších a nejsoukromějších. Snaha po intimní komunikaci, která se za tímto naším jednáním mnohdy skrývá, je ovšem v důsledku exploatována neúprosným algoritmickým prostředím, ve kterém se tento dialog odehrává. Výstavní projekt Pozdní intimita se zaměřuje na způsoby opětovného nastolování intimní roviny komunikace v její křehkosti a naší zranitelnosti.

BÍLÁ KOSTKA

Tereza Severová Strom uprostřed krajiny
05/06/21–29/08/21
kurátorka: Nina Moravcová
vystavující umělci: Tereza Severová v dialogu s Daliborem Chatrným a Ivanem Kafkou

Galerie moderního umění v Hradci Králové bude ve výstavním prostoru Bílá kostka prezentovat aktuální tvorbu Terezy Severové (1979), na české umělecké scéně již bezmála dvě desetiletí etablované autorky, s Hradcem Králové spjaté skrze pedagogické působení na tamní Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby. Severová prostřednictvím digitálně manipulovaných fotografií a pohyblivých obrazů prověřuje význam tradičních společenských hodnot jako je svoboda a demokracie, proměnu jejich vnímaní, obsahové vyprázdnění, ale i možnou aktualizaci v čase. V poslední době se nadto její pozornost stále více stáčí ke vztahu člověka a krajiny, zejména té postindustriální, kterou jsme si do jisté míry navykli vnímat jako zprostředkovaný obraz, do nějž nemáme ze své pozice možnost zasáhnout. Krajina jako projekční plocha (ne)realizovaných vizí, tužeb, kolektivních i osobních rituálů či možného tvůrčího gesta se tak stává místem setkání a nečekaně vrstevnatého dialogu autorky s generačně vzdálenými, ale v určitých aspektech tvorby překvapivě blízkými osobnostmi Ivana Kafky a Dalibora Chatrného.

ČERNÁ KOSTKA

Marie Lukáčová Frugo
05/06/21–29/08/21
kurátorka: Hana Janečková
vystavená díla ze sbírky Pohyblivého obrazu: Skuzomeetzah, 16 min., 2019; Moréna Rex, 11 min. 20 sek., 2019; Siréna, 7 min. 33 sek., 2017

Výstava Frugo kombinuje již dokončené projekty s novým, stejnojmenným videem (Frugo) a specificky navrženou velkoplošnou malbou. Připravovaný videoprojekt komentuje ekonomická témata inflace, deprese a směny (swap), skrze které umělkyně popisuje stav současné ekonomiky. Inflace, která vzniká z přebytku peněz, dostává v době koronakrize a vládních kompenzací nový rozměr. Přesvědčení trhů, že stát (instituce), který své občan(k)y vyvede z krize nejpohodlněji, se z ní dostane nejrychleji, je přesvědčením nekonečného komfortu. Co se ale s takovým postupem stane v masovém, až celosvětovém měřítku propastných a neustále rostoucích dluhů? Blížící se finanční depresí jednotlivce mohou i nadnárodní společnosti provést výzvy směny, nekonečné výměny jedné věci za jinou. Především pak výzva uživatelů/lek sociálních médií, spočívající v plánované dlouhodobé sérii výměn s jasně daným cílem (na jejichž začátku stojí nehodnotná běžná věc – sponka do vlasů, a na konci luxus – vila s výhledem na oceán).

Klip Frugo si neklade za cíl nastalou finanční situaci řešit, ale spíš v ní nacházet nesrovnalosti a těm se pak smát. Nikdy neporažený životní standard versus témata lásky a péče v pěti minutách rapu. V pohodlně zařízeném salónku galerijního prostoru budou ústředním motivem tlukot animovaného a hudebního videa Frugo, které doplní další práce – Moréna Rex a Skuzomeetzah, jež vyprávějí o finančních tocích a moci obrazu.

2022

BÍLÁ KOSTKA

Jiří Pitrmuc
kurátorka: Anna Zemanová
Vystavující umělci: Jiří Pitrmuc spolu s vybraným autorem

Jiří Pitrmuc (*1993), student Akademie výtvarného umění v Praze v ateliéru Intermédia II, který vede Pavla Sceranková a Dušan Záhoranský v magisterském studiu. Balakářský titul získal v ateliéru Performance Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterou absolvoval roku 2017. V průběhu svého studia se zúčastnil několika studijních i pracovních pohybů v zahraničí. Jiří Pitrmuc je vizuální umělec, performer  a undergroundová pop-star. Ve svých projektech se dlouhodobě zajímá o překračování hranic funkce obrazu, jeho vnímání, proces vzniku a neuchopitelnost autorství. Propojuje tradiční média a instalace s konceptuálním přesahem. Funguje i v uměleckém duu s Adélou Waldhauserovou v projektu Postcompost. Ačkoliv je Jiří Pitrmuc teprve na počátku své umělecké kariéry, jeho tvorba je prezentována nejen v rámci skupinových výstav, ale již od roku 2014 vystavuje také samostatně u nás i v zahraničí.

 

Loader