Posledních padesát let

Termín: 27/11/20–01/10/23
Kurátor: Tomáš Pospiszyl
Architekt výstavy: Tomáš Svoboda
Grafický design: Cindy Kutíková & Jiří Mocek
Foto: Miroslav Podhrázský

Současné umění zatím nemá své dějiny. Nedává proto smysl vyprávět jeho příběh chronologicky, ale spíše tematicky, s důrazem na různorodost přístupů jednotlivých umělců a umělkyň výtvarné tvorbě. Expozice současného umění Galerie moderního umění v Hradci Králové podstatnou měrou vychází z její nedávné akviziční činnosti. Představuje umělce a umělkyně střední a mladší generace, kteří se do veřejných sbírek prosazují teprve v posledních letech.

Více o výstavě zde.

Loader