Galerie Vladimíra Preclíka | Podoby české moderny 1958-1961

24/05/2018 – 12/05/2019
Kurátor výstavy: Petra Příkazská

Expozice galerie připomíná začátky tvorby sochaře, kreslíře, grafika, pedagoga a spisovatele Vladimíra Preclíka (1929-2008), královéhradeckého rodáka, jenž svými díly získal uznání na světových přehlídkách umění, založil a dlouhá léta organizoval mezinárodní Hořická sochařská sympozia a je autorem řady realizací v ulicích města Hradce Králové.

Koncem padesátých let Preclík veřejnost okouzlil sérií sochařských podobizen představitelů české moderny. Podařilo se mu tak šťastně podpořit znovuobjevování odkazu autorů, kteří se zasloužili o rozvoj české literatury a poezie (Vladislav Vančura, František Halas, Vítězslav Nezval, Stanislav Kostka Neumann a Jiří Mahen), divadla (Emil František Burian, Jan Werich), malířství (Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála) i hudby (Jaroslav Ježek).

V každém z portrétů se snažil propojit vnější podobu s charakteristickými rysy jejich tvorby a specifiky povah. Jednotlivé portréty pak ověřoval v různých materiálech od tradičních bronzů, přes osinkocement, hlazený pískovec až po olovo a dřevo. Celá série pak tvoří unikátní soubor – poctu umění a odvaze umělců vytvořit nový, jiný svět vidění, myšlení a hudby.

Galerie Vladimíra Preclíka vznikla v roce 2008 velkorysým darem autora Královéhradeckému kraji čítajícím 49 uměleckých děl zahrnujících sochy, obrazy a grafické listy podávající dobrý přehled o vývoji umělcovy tvorby od úplných počátků až po závěrečná díla plná hravé radosti ze života. Soubor je doplněn o Preclíkovy portréty od jeho přátel (Adolf Hoffmeister, Jiří Kolář ad.)

Loader