Na bojištích I. světové války

Sborník příspěvků z mezioborové konference konané v Galerii moderního umění v Hradci Králové dne 23. května 2018

Editor: Klára Zářecká

Autoři textů: Jan Buchta, Jan Čížek, Petr Čížek, Tomáš Drábek, Anna Marie Elsnerová, Jakub Hlávko, Ilona Krbcová, Zdeňka Kulhavá, Anežka Mikulcová, Lubomír Netušil, Jiří Pavlík, Jaroslava Pospišilová, Petra Přikazská, Vlastislav Tokoš, Klára Vaně, Klára Zářecká

česky, 214 stran, 1 barevná a 135 černobílých reprodukcí

Vydala: Galerie moderního umění v Hradci Králové
ISBN: 978-80-87605-19-6

Předkládaná publikace reflektuje téma 1. světové války, československých legií a především životních osudů legionářů a osobností s legiemi spjatých a prezentuje formou kolektivní monografie aktuální výstupy interdisciplinárního výzkumu z oblasti dějin umění, historie 20. století a dějin vojenství. Jednotlivé autorské texty podávají důkaz, že v minulosti realizovaná bádání nebyla zdaleka vyčerpána, a že hlubší poznání sledovaného tématu vyžaduje široce zaměřený badatelský zájem, systematický archivní výzkum a studium pozůstalostí jednotlivých legionářů. Hlavní pojítko textů nelze spatřovat ve společné metodologii jejich zpracování, ani pramenné základně, ale ve společném zájmu odborníků z více oblastí objasnit neznámé kapitoly z našich dějin s důrazem na kulturní a společenskou atmosféru sledovaného období.

240,00 Kč
Počet ks:
Do košíku
Loader