Minulé století – dvacet osobností

Termín: 27/11/20–01/10/23
Kurátorka: Petra Příkazská
Architekt výstavy: Tomáš Svoboda
Grafický design: Cindy Kutíková & Jiří Mocek
Foto: Miroslav Podhrázský

ExpozicMinulé století – dvacet osobností se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích, neboť přes všechny pochybnosti je umění 20. století stále dílem jednotlivců, kteří svým osobitým způsobem přistupovali k otázce umělecké tvorby. Každý z vybraných umělců rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se překročit dobové přemýšlení o umění či posunout jeho vnímání mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím samotných děl, ale i teoretickými úvahami rozšiřujícími dobové možnosti uvažováním o umění, osobní angažovaností ve veřejném prostoru či pedagogickým působením.

Více o výstavě zde.

Loader