Doprovodné programy pro mateřské školy

únor - červen 2019 
Doprovodné programy pro mateřské školy I

PRVNÍ NÁVŠTĚVA GALERIE
Ještě nikdy jste nebyli v galerii? Tak to přijďte napravit!
Doprovodný program přiblíží dětem galerijní prostředí a nabídne jim možnost vyzkoušet si na okamžik
povolání kurátora, restaurátora i samotného umělce. V závěru programu si děti ve výtvarném
ateliéru vyrobí vlastní díla, která vystaví ve společné minigalerii.

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Navštivte zrekonstruovanou budovu Galerie moderního umění v Hradci Králové. Projdeme se touto
pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné vitráže,
podíváme se, jaké květiny, zvířátka, geometrické tvary a barvy se na nich nacházejí. Zkusíme navrhnout
vlastní vitrážový strop. Za hezkého počasí se vydáme i na terasu a prohlédneme si také zcela
nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra. Na závěr si děti vytvoří barevné návrhy designové
vzduchotechniky.

PROMĚNY FIGURY
Vydáme se prozkoumat postavy ve stálé expozici. Jak vypadají? A co představují? Prohlédneme si ty, které jsou vytvořené podle skutečnosti i ty, u kterých budeme muset zapojit svou fantazii a představivost. Na závěr si ve výtvarném ateliéru vytvoříme vlastní netradiční figury.

TVÁŘÍ V TVÁŘ
Během programu se podíváme tváří v tvář postavám na obrazech. Co nám o sobě prozradí? A jak nás inspirují k vlastní tvorbě? Protože budeme ve výtvarném ateliéru barevně přetvářet své portréty, doneste s sebou fotografie tváří dětí vytisknuté černobíle na obyčejném papíru A4, případně můžete fotografie pro tisk zaslat na e-mail: edukace@galeriehk.cz

ZÁTIŠÍ
Budeme pátrat po obrazech, na kterých umělci zachytili neživé předměty, se kterými se můžeme setkat i v našem běžném životě. Ve výtvarném ateliéru si poté vytvoříme společné zátiší.

 NENÍ SOCHA JAKO SOCHA
Jakou podobu mohou mít sochy? A z jakých materiálů mohou být? V celé galerii prozkoumáme různorodá
sochařská díla, která nám budou inspirací pro vlastní prostorovou tvorbu.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PROBÍHAJÍCÍM VÝSTAVÁM

TRANSFORMER MILAN LANGER a ART DIVISION TEAM VICTORY
15. února – 26. května 2019

Program bude zaměřený na pop-art  a tvorbu Milana Langera. Součástí programu bude také výtvarná dílna, během které si žáci mohou zkusit vytvořit dílo inspirované výstavou.
 Délka programů: 90 minut.
Vstupné: děti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

 

 

 

 

 

Loader