Doprovodné programy pro mateřské školy

únor - červen 2018 
Doprovodné programy pro mateřské školy I

PRVNÍ NÁVŠTĚVA GALERIE
Ještě nikdy jste nebyli v galerii? Tak to přijďte napravit!
Doprovodný program přiblíží dětem galerijní prostředí a nabídne jim možnost vyzkoušet si na okamžik
povolání kurátora, restaurátora i samotného umělce. V závěru programu si děti ve výtvarném
ateliéru vyrobí vlastní díla, která vystaví ve společné minigalerii.

VÍTEJTE V BUDOVĚ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
Navštivte zrekonstruovanou budovu Galerie moderního umění v Hradci Králové. Projdeme se touto
pozdně secesní stavbou postavenou podle návrhu Osvalda Polívky, prohlédneme si skleněné vitráže,
podíváme se, jaké květiny, zvířátka, geometrické tvary a barvy se na nich nacházejí. Zkusíme navrhnout
vlastní vitrážový strop. Za hezkého počasí se vydáme i na terasu a prohlédneme si také zcela
nový prvek – vzduchotechniku od Aleše Lamra. Na závěr si děti vytvoří barevné návrhy designové
vzduchotechniky.

VE SVĚTĚ FANTAZIE
Od 13. dubna 2018 nově obměněná expozice děl Vladimíra Preclíka.
Doprovodný program je zaměřený na tvorbu hradeckého rodáka a čestného občana města Hradce
Králové Vladimíra Preclíka. Děti se v rámci programu seznámí s uměleckými díly tohoto významného
představitele českého moderního umění a všestranného umělce. S dětmi se zaměříme na barvy
a materiály, z kterých jsou díla vytvořená, děti čeká kreslení, navrhování, vybarvování a také tvorba
barevného návrhu sochy Květ Polabí, která se nachází před hotelem Alessandria v Hradci Králové.

NENÍ SOCHA JAKO SOCHA
Jakou podobu mohou mít sochy? A z jakých materiálů mohou být? V celé galerii prozkoumáme různorodá
sochařská díla, která nám budou inspirací pro vlastní prostorovou tvorbu.

DOPROVODNÉ PROGRAMY K PROBÍHAJÍCÍM VÝSTAVÁM
K termínovaným výstavám ENERGIE PRVOTNÍ ČÁRY (2. 3. – 27. 5. 2018) a JINDŘICH VLČEK (2. 3. – 27. 5. 2018)
jsou připravené další programy. Bližší informace na webových stránkách www.galeriehk.cz

Délka programů: 90–120 minut.
Vstupné: děti 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: ANETA PATKOVÁ, e-mail: edukace@galeriehk.cz, tel.: 727 806 971

Doprovodné programy pro mateřské školy II

S MALÍŘEM V BOJI
I malíř může být hrdina! Tak tomu bylo i v případě Jindřicha Vlčka, který se stal bystrým pozorovatelem, neúnavným reportérem a obrazovým kronikářem života ruských legií za I. světové války. Jeho tvorba dnes představuje osobní svědectví o hrdinství českých vojáků a nabízí prostor pro poznání jejich těžkého válečného života. Přijďte se seznámit s životními osudy legionáře Jindry Vlčka a jeho dílem zaručeně bezpečnou formou – malbou vodovými barvami!

HRADEC KRÁLOVÉ OČIMA JINDŘICHA VLČKA
Jaké bylo město Hradec Králové v minulém století? Jak moc se do dnešní doby změnilo? V rámci interaktivního edukačního programu se seznámíme prostřednictvím obrazů Jindřicha Vlčka s minulostí našeho města a sami budeme vzhled města jako architekti a sochaři proměňovat. S sebou pro dokumentaci sochařských a architektonických dětských děl fotoaparát či mobilní telefon! Edukační programy byly připraveny v návaznosti na RVP pro mateřské školy a k oslavě letošního výročí založení Československa v roce 1918.

Délka programů 60–90 minut. Vstupné: děti 20 Kč, doprovod zdarma.
Bližší informace a rezervace termínů: KLÁRA ZÁŘECKÁ, e-mail: odborne@galeriehk.cz, tel.: 727 806 972

 

 

 

 

Loader