Zaměstnanci

Ředitel

MgA. František Zachoval
e-mail: reditel@galeriehk.cz

Komunikace a doprovodné akce

Ing. Hana Doležalová
komunikace s médii a s veřejností
e-mail: komunikace@galeriehk.cz
telefon: 727 806 961

Školy a edukace

Mgr. Helena Šestáková
galerijní edukace
e-mail: edukace@galeriehk.cz 
telefon: 727 806 971

Mgr. Patricie Kaválková
galerijní edukace
e-mail: edukace@galeriehk.cz
telefon: 607 121 073

Odborné oddělení

Mgr. Petra Příkazská
vedoucí odborného oddělení, historička umění, kurátorka sbírek a výstav
e-mail: sbirky@galeriehk.cz
telefon: 727 806 970

BcA. Anna Zemanová
kurátor, produkce výstav
e-mail: kurator@galeriehk.cz  
telefon: 727 806 949

Mgr. Kateřina Křížkovská
historička umění
e-mail: odborne@galeriehk.cz
telefon: 736 677 883

Bc. Judita Kožíšková
edice, produkce výstav
e-mailedice@galeriehk.cz
telefon: 607 272 857

Alena Jirková
knihovna
e-mail: knihovna@galeriehk.cz
telefon: 727 806 960

Miroslav Podhrázský
výstavář
e-mail: vystavar@galeriehk.cz
telefon: 727 806 946

Ekonomické oddělení

Ing. Petr Hebelka
ekonom
e-mail: ekonom@galeriehk.cz
telefon: 607 120 920

Drahoslava Tobiášková
účetní
e-mail: uctarna@galeriehk.cz 
telefon: 727 806 955

Radka Šlesingerová
účetní
e-mail: pokladna@galeriehk.cz  
telefon: 720 988 776

Provozní oddělení

Zoran Ujević
správce budovy
e-mail: spravce@galeriehk.cz 
telefon: 721 087 656

Josef Zavoral
opravy a údržba
telefon: 727 806 948

Loader