Zaměstnanci

 

Ředitel galerie

PhDr. Tomáš Rybička
e-mail: reditel@galeriehk.cz
telefon: 727 806 944 

PR a komunikace

BcA. Anna Burdová
e-mail: propagace@galeriehk.cz
telefon: 727 806 961
 

Odborné oddělení

Mgr. Petra Příkazská
historička umění, kurátorka sbírek a výstav
e-mail: sbirky@galeriehk.cz
telefon: 727 806 970

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
historička umění
e-mail:  odborne@galeriehk.cz  
telefon: 727 806 972

Mgr. Aneta Patková
galerijní pedagog
e-mail: edukace@galeriehk.cz 
telefon: 727 806 971

Alena Jirková
knihovna
e-mail: knihovna@galeriehk.cz 
telefon: 727 806 960

Anna Benešová
grafik
e-mail: grafik@galeriehk.cz 
telefon: 727 806 949

Miroslav Podhrázský
výstavář
e-mail: vystavar@galeriehk.cz
telefon: 727 806 946

 

Ekonomické oddělení

Jana Lakomá
ekonomka
e-mail: ekonom@galeriehk.cz 
telefon: 727 806 950

Drahoslava Tobiášková
účetní
e-mail: uctarna@galeriehk.cz 
telefon: 727 806 955

Bc. Kateřina Lhotová
účetní
e-mail: pokladna@galeriehk.cz  
telefon: 720 988 776

Provozní oddělení

Miloš Šlapák
správce budovy
e-mail: spravce@galeriehk.cz 
telefon: 721 087 656

Josef Zavoral
opravy a údržba
telefon: 727 806 948

Loader