Možnosti využívání

Knihovna Galerie moderního umění je znovu zpřístupněna v nově zrekonstruované budově na Velkém náměstí. 

Otevírací doba:
Středa 13:00 - 18:00   

Provoz knihovny o prázdninách:
Knihovna Galerie moderního umění je od 25. června do 31. srpna 2018 pro veřejnost uzavřena, o prázdninách bude knihovna přístupná pouze ve středu 15. srpna 2018 od 13:00 do 18:00 hodin.

 Publikace ke studiu je nutné vždy předem objednat (osobně, telefonicky nebo e-mailem) a současně si také dohodnout termín, na který budou publikace připraveny ke studiu. Celý fond knihovny je evidovaný v počítačové databázi, je tedy velmi snadné zjistit, zda je určitá publikace k dispozici. Zájemce o studium si může vyhledat publikace ke studiu v on-line katalogu, který je dostupný z http://server.galeriehk.cz/katalog/, a zaslat svůj požadavek e-mailem na adresu knihovna@galeriehk.cz .Současně uvede den a hodinu, kdy by chtěl požadované publikace studovat a předpokládanou dobu studia (např. 31. března 2016, 10.00, cca 2 hodiny) a své jméno a příjmení. Knihovna potvrdí e-mailem, že publikace budou připraveny v požadovaném termínu, pokud bude termín již rezervován pro jiné badatele, navrhne jiný termín. Pouze požadavky a termíny potvrzené knihovnou GMU jsou platné. Dodatečné požadavky na předložení dalších publikací v průběhu studia budou vyřizovány podle možností, popř. budou považovány za samostatný požadavek na jiný termín.

Kontakt:
E-mail: knihovna@galeriehk.cz
Telefon: 727 806 960

Služby

Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové je přístupná veřejnosti k prezenčním výpůjčkám a studiu knih, výstavních katalogů a dalších knihovních dokumentů. Půjčování a studium knih a publikací je zdarma. Čtenáři a badatelé mohou bezplatně využívat také vyhledávání na internetu.
Knihovna má jen omezenou kapacitu, doporučujeme proto čtenářům a badatelům, aby si vhodný termín a čas rezervovali na e-mailu knihovina@galeriehk.cz (nebo telefonicky na čísle 727 806 960). 
Knihovna dále poskytuje některé další vypracování rešerší, kopírování (černobílé kopie formátu A4) a zprostředkuje také meziknihovní výpůjční službu.  

Ceník služeb knihovny (ve formátu PDF)

1. Placené informační a bibliografické služby

  • poplatek při objednání rešerše                                           35,- Kč
  • každý bibliografický záznam v rešerši                                  5,- Kč
  • kopie dříve zpracované rešerše, za jednu stranu A4           2,- Kč

 
2. Reprografické služby

  • formát A4, černobíle, jedna strana                                       2,- Kč
  • formát A4, černobíle, oboustranně                                       4,- Kč

 
3. Meziknihovní výpůjční služba

  • náklady na dopravu při poskytnutí dokumentu žádající knihovně              40,- Kč
  • náklady na dopravu při vrácení dokumentu zpět do dožádané knihovny  40,- Kč

 + skutečná cena účtovaná dožádanou knihovnou za zaslání do GMU HK

Loader