Knihovna

Knihovna je až do odvolání z personálních důvodů veřejnosti uzavřena. (dne 10. října 2019)

Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové pravděpodobně vznikla současně se založením galerie v roce 1953. Od počátku byla vytvářena jako specializovaná odborná knihovna, zaměřená na teorii a dějiny českého a světového výtvarného umění. Fond knihovny se během let rychle rozrůstal a v současné době má více než 11.500 knihovních jednotek. Fond galerijní knihovny tvoří tři rozsáhlé soubory. V prvním najdeme encyklopedické publikace a monografie věnované teorii a dějinám umění a dále publikace, které se zabývají tvorbou významných umělců. Ve druhém souboru jsou periodika, především časopisy věnované výtvarnému umění a architektuře. Třetí a nejrozsáhlejší částí knihovny jsou katalogy výstav. Tyto rozsahem nevelké brožury často skrývají cenné informace pro odborníky a studenty.

Možnosti využívání

Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové je přístupná veřejnosti k prezenčním výpůjčkám, studiu knih, výstavních katalogů a periodik. Půjčování i studium knih nebo publikací je zdarma. Čtenáři a badatelé mohou ve studovně bezplatně využívat také internet na dvou počítačích. Knihovna také poskytuje vypracovávání rešerší, kopírování (černobílé kopie formátu A4) a může zprostředkovat meziknihovní výpůjční službu.

Zájemci o studium si můžou vyhledat publikace v ON-LINE KATALOGU a zaslat svůj požadavek e-mailem na adresu knihovna@galeriehk.cz.

Doporučujeme čtenářům a badatelům, aby si vhodný termín a čas návštěvy rezervovali prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

E-mail: knihovna@galeriehk.cz
Telefon: 727 806 960 

Otevírací doba:
STŘEDA 12-18 hodin

Loader