Jiří Kornatovský / Style Declarative

katalog, text Petra Příkazská, česky, anglicky, 24 stran, 15 barevných reprodukcí
vydal: GMU Hradec Králové 2017
ISBN 978-80-87605-13-4

Úvodní text katalogu nastiňuje základní rysy a podstatu tvorby Jiřího Kornatovského. Jeho obrovské kresby fascinují svou přímočarostí. Vlnící se a pulzující mohutné formy, obliny, výdutě, propasti a toroidy vzbuzují pocit nekonečného pohybu hmoty. Řada jeho kreseb a několik výstav nese název Meditace kresbou, který vystihuje stav vytržení, ve kterém se autor ocitá, když se osvobozuje od tlaku vnějšího světa, myšlenek a racionálního kalkulu.

60,00 Kč
Počet ks:
Do košíku
Loader