Jiří Hůla / Zdenek Seydl a knihy

monografie, Jiří Hůla, Barbora Špičáková, Irena Lehkoživová, česky, 360 stran
vydal: Archiv výtvarného umění, 2016

Dvousvazková publikace představuje nádherou, nedoceněnou a naprosto ojedinělou knižní tvorbu Zdenka Seydla.

Během čtyřiceti let se podílel  na podobě (celkovou koncepcí, ilustracemi či typografií) téměř patnácti stovek publikací a určil podobu mnoha knižním edicím. První, obsáhlejší svazek přibližuje Seydlovo chápání knižní tvorby. Knihu od počátku chápal jako celek, ve kterém je podstatná každá část. Druhý svazek obsahuje soupis knižní tvorby Zdenka Seydla a přináší podrobný popis všech zjištěných knih, na jejichž podobě se jako ilustrátor nebo grafik podílel.

1 300,00 Kč
Počet ks:
Do košíku
Loader