Historie galerie

Galerie moderního umění v Hradci Králové byla založena v roce 1953 jako Krajská galerie tehdejšího Královéhradeckého kraje. V prvních letech své existence byla umístěna na zámku v Rychnově nad Kněžnou, na jaře roku 1963 se galerie vrátila do Hradce Králové a využívala pro svoji činnost dvě křídla biskupské rezidence na Velkém náměstí. Své stálé sídlo získala galerie v lednu roku 1990, kdy se přestěhovala do této budovy býv. Záložního úvěrního ústavu.

Sbírky galerie jsou zaměřeny především na vývoj českého moderního umění.  Stálá expozice ze sbírek galerie sleduje vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných umělců.

Od roku 2008 má galerie ve své správě další dva soubory uměleckých děl - sbírku Galerie Vladimíra Preclíka a cyklus sochařských děl „Příběh utrpení a nadějí člověka“, přístupný ve volné přírodě na loukách mezi Stanovicemi a Žirčí, nedaleko od Kuksu.

 

Loader