Knihovna

Knihovna funguje v omezeném režimu, návštěvy možné po předchozí domluvě na tel. 727 806 960.

Knihovna GMU, od počátku specializovaná na teorii a dějiny českého a světového výtvarného umění, pravděpodobně vznikla současně se založením Galerie moderního umění v Hradci Králové roku 1953. V současnosti má více než 11.500 knihovních jednotek. Její fond tvoří tři rozsáhlé soubory. V prvním najdeme encyklopedie a monografie věnované teorii a dějinám umění a dále publikace zabývající se tvorbou významných umělců. Druhý soubor zahrnuje periodika zabývající se výtvarným uměním a architekturou. Třetí a nejrozsáhlejší částí knihovny jsou katalogy výstav, které přes svůj nevelké rozsah často skrývají cenné informace pro odborníky a studenty.

MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ

Knihovna Galerie moderního umění v Hradci Králové je veřejnosti zdarma přístupná k prezenčním výpůjčkám, studiu knih, výstavních katalogů a periodik. Čtenáři a badatelé mohou ve studovně bezplatně využívat také internet na dvou počítačích. Knihovna rovněž poskytuje vypracovávání rešerší, kopírování (černobílé kopie formátu A4) a zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu.

Zájemci o studium si mohou vyhledat publikace v ON-LINE KATALOGU a zaslat svůj požadavek e-mailem na adresu knihovna@galeriehk.cz.

Doporučujeme čtenářům a badatelům, aby si vhodný termín a čas návštěvy rezervovali prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Alena Jirková
e-mail: knihovna@galeriehk.cz
telefon: 727 806 960