Petr Stanický | Jiný prostor

Termín: 25/09/2020 – 06/12/2020
Kurátor: Anna Zemanová
Bílá kostka
Foto: Miroslav Podhrázský

Pro výstavu Jiný prostor v Bílé kostce vytvořil Petr Stanický dvě zcela nové site specific instalace Okno Zlína a Flowing through. Proměny optických vlastností materiálů díky účinkům světla či volbě úhlu pohledu se staly výchozím bodem této výstavy. V dalších instalacích, stejně tak jako v celé autorově tvorbě, nalezneme svérázný sochařský styl, prostřednictvím kterého autor komunikuje s okolním prostorem, ze kterého čerpá inspiraci.  V rámci možnosti dialogu s dalším umělcem ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové si autor vybral dílo Huga Demartiniho Reliéf, 1967–1968.

Více o výstavě zde.

Loader