Ceník služeb


1. Placené informační a bibliografické služby

  • poplatek při objednání rešerše                                           35,- Kč
  • každý bibliografický záznam v rešerši                                  5,- Kč
  • kopie dříve zpracované rešerše, za jednu stranu A4           2,- Kč

 
2. Reprografické služby

  • formát A4, černobíle, jedna strana                                       2,- Kč
  • formát A4, černobíle, oboustranně                                       4,- Kč

 
3. Meziknihovní výpůjční služba

  • náklady na dopravu při poskytnutí dokumentu žádající knihovně              40,- Kč
  • náklady na dopravu při vrácení dokumentu zpět do dožádané knihovny  40,- Kč

 + skutečná cena účtovaná dožádanou knihovnou za zaslání do GMU HK

Loader