Budova

Galerie moderního umění v Hradci Králové se nachází v historickém centru města, v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrového ústavu, postavené podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky v letech 1911–1912. Na vstupním průčelí jsou umístěny bronzové plastiky Ladislava Šalouna, alegorie Obchodu a Úrody. V interiérech budovy je v původní podobě, pouze s malými úpravami, zachována vstupní hala v přízemí a interiéry v prvním poschodí (štuková výzdoba, vitráže).V přízemí jsou soustředěny služby pro návštěvníky (pokladna a informace, šatna, kavárna, galerijní prodejna, odpočinkový prostor), v prvním poschodí je přednáškový sál, studovna pro čtenáře a badatele, víceúčelová klubovna a dětský/výtvarný ateliér pro doprovodné programy k výstavám a stálé expozici. V reprezentačních prostorách prvního poschodí je umístěna také Galerie Vladimíra Preclíka.

Rekonstrukce budovy galerie

V letech 2014–2016 proběhla rozsáhla rekonstrukce budovy, při které byly odstraněny necitlivé zásahy z minulosti a provedeno restaurování uměleckých děl a uměleckořemeslných dekorativních prvků v interiérech. 
Nové architektonické řešení vnitřních prostor, jehož autorem je Ing. arch. Pavel Tušl z královéhradeckého ateliéru 3Q Project, respektuje historický charakter stavby, zároveň ale upravuje část budovy pro současný způsob užívání, tedy pro potřeby galerie a jejího každodenního provozu. Prostory, kde jsou dochované cenné uměleckořemeslné a řemeslné prvky, tj. přízemí a první poschodí, byly upraveny tak, aby se co nejvíce přiblížily původnímu stavu z doby, kdy byla budova postavena. Vstupní hala tedy opět slouží jako vstupní prostor, kde se nachází recepce s informacemi pro návštěvníky a pokladna, postranní sály v přízemí jsou upraveny pro šatnu, prodejnu publikací, kavárnu a odpočinkový prostor s pohodlným sezením. V prvním poschodí je malý výstavní sál, ve kterém je umístěna Galerie Vladimíra Preclíka, dále zde vznikl nový přednáškový sál s odpovídajícím technickým vybavením, studovna pro návštěvníky knihovny a badatele s připojením na internet, klubovna a nový výtvarný ateliér pro doprovodné programy. Další tři podlaží jsou upravena na výstavní sály pro stálou expozici českého moderního umění a termínované výstavy. Odstraněním příček a propojením někdejších kanceláří s ochozem kolem světlíku nad vstupní halou vznikl otevřený prostor, který umožňuje průhledy z jedné části budovy do druhé. Ve světlíku nad vstupní halou je umístěna nová vzduchotechnika, technický prvek, který byl podle návrhu malíře Aleše Lamra přeměněn na výtvarný objekt prostupující centrální částí tohoto otevřeného prostoru. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2015, současně byly dokončeny také všechny zabezpečovací systémy a datová síť v celé budově. Generálním dodavatelem stavebních prací byla společnost Stako, spol. s r. o., Hradec Králové. Náklady na stavební úpravy budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové jsou 93,978.574,00 Kč, z toho dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 50,076.437,28 Kč, zbývající náklady byly uhrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

          
 

V průběhu roku 2016 byly postupně upraveny interiéry a dodán nový nábytek do prostor pro návštěvníky, kanceláří a pracoven pro zaměstnance galerie, dále byla provedena montáž vybavení depozitářů, které umožňuje bezpečné ukládání uměleckých děl, osvětlení ve výstavních sálech, osvětlení v Galerii Vladimíra Preclíka, počítače pro studovnu, audiovizuální technika pro přednáškový sál, informační a orientační systém. V samotném závěru rekonstrukce byla provedena oprava vstupního schodiště a žulových obkladů portálu, restaurování bronzových plastik Ladislava Šalouna na hlavním průčelí, původní vestavěný nábytek a další dochované dřevěné, kovové a skleněné uměleckořemeslné prvky. Obnovena byla povrchová úprava původních terazzových podlah a mramorových obkladů ve vstupní hale. Současně bylo provedeno velmi náročné restaurování cenných vytlačovaných papírových tapet, které byly nalezeny ve velmi špatném stavu krátce po zahájení stavebních prací. Restaurované tapety, doplněné o repliky dřevěných lišt, jsou přístupné veřejnosti a spolu s dalšími dekorativními prvky působivě dotvářejí atmosféru původních secesních interiérů budovy. Náklady na tuto část rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové byly hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Souběžně s dokončováním rekonstrukce tzv. galerijní části budovy byla provedena přeměna původních bytů v budově na kancelářské prostory pro organizace zřizované nebo založené Královéhradeckým krajem. Ve třech podlažích tak vznikly kanceláře a další prostory upravené pro činnost nových uživatelů. Náklady na tuto část rekonstrukce byly rovněž hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
 
Celková rekonstrukce budovy byla zakončena slavnostním otevřením Galerie moderního umění pro veřejnost ve čtvrtek 24. listopadu 2016. Do nově upravené administrativní části budovy se uživatelé těchto prostor, příspěvková organizace Impuls, centrum podpory uměleckých aktivit, a obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks, přestěhovali během listopadu a prosince, jedno podlaží bude využívat Muzeum východních Čech po dobu provádění oprav historické budovy královéhradeckého muzea a rekonstrukce areálu Gayerových a Vrbenského kasáren.

Ocenění pro Galerii moderního umění

V XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis obdržel projekt „Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové“ na návrh odborné poroty zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku.

Národní soutěž muzeí vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií a českým výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM). Výsledky soutěže jsou každoročně zveřejňovány při příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. květen), letošní ocenění byla předána ve středu 17. května 2017 v Betlémské kapli v Praze.

Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové získala významné ocenění - prestižní titul Stavba roku 2017.

Z padesáti dvou přihlášených staveb odborná porota udělila pěti stavbám titul Stavba roku 2017. Výsledky celostátní soutěže, kterou vypisuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, byly vyhlášeny ve čtvrtek 5. října 2017 na slavnostním večeru v Betlémské kapli v Praze. Na rekonstrukci budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové odborná porota ocenila především provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

Celková rekonstrukce budovy Galerie moderního umění byla provedena v letech 2014 - 2016, investorem byl Královéhradecký kraj, autorem architektonického řešení Ing. arch. Pavel Tušl a generálním dodavatelem společnost STAKO, s. r. o. 

  

 

Loader