Galerie Vladimíra Preclíka | Blíž k fantazii než k realitě 1960–1965

24/05/2019 – 14/06/2020
Kurátor výstavy: Klára Zářecká

Aktuální expozice Galerie Vladimíra Preclíka prezentuje výběr děl umělce z let 1960–1965, z období, které patřilo k tvůrčím vrcholům této výrazné osobnosti české sochařské scény druhé poloviny 20. století.

Počátky umělecké tvorby Vladimíra Preclíka (1929–2008) byly úzce spjaty s Hradcem Králové, kde se vyučil řezbářem. Sochařskou zručnost získal studiem na Vyšší průmyslové škole sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší a rozvinul na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Josefa Wagnera. Právě Wagner od počátku věděl, že bude mít jeho student blíže k fantazii než k realitě. V padesátých letech exceloval Vladimír Preclík jako portrétista a svá díla prezentoval na prvních individuálních a kolektivních výstavách skupiny Trasa 54, jejímž byl členem.

Po roce 1960 nastalo pro Vladimíra Preclíka v mnoha ohledech velmi intenzivní umělecké období, které zásadně a pozitivně ovlivnil stipendijní pobyt ve Francii v roce 1965. Hlavním společným jmenovatelem tehdejší tvorby se stal materiál.  Umělci učarovalo dřevo, které mu umožnilo spojit starou řezbářskou tradici s novými sochařskými tendencemi. Svým přístupem autor vytvořil novou vizuální řeč, v níž kladl důraz na estetickou kvalitu soch/objektů z hlediska formy, barevného zpracování i promyšleného detailu. Ve dřevě realizoval mnoho klíčových témat, která vyústila ve vznik sochařských cyklůdokumentujících autorovo dozrávání – Vertikální kompozice, Klenotnice, Konkréty, Antistroje a Stará provensálská města.

Galerie Vladimíra Preclíka (GVP) vznikla v roce 2008 velkorysým darem autora Královéhradeckému kraji. Kolekce čítající 54 uměleckých děl zahrnujících sochy, obrazy a grafické listy podává dobrý přehled o vývoji umělcovy tvorby od úplných počátků až po závěrečná díla plná hravé radosti ze života. Soubor je doplněn o Preclíkovy portréty od jeho přátel Adolfa Hoffmeistera, Jiřího Koláře, Jiřího Harcuby a  dalších.

Loader