Antonín Procházka, Jezdec napadený lvicí

4. srpna - 6. září 2015

Podobně jako Kubín patřil i Antonín Procházka, 1882–1945, k expresionistům sdružených ve skupině Osma. Stejně jako on řešil otázku, jak pokračovat po válce, která představovala konec řady avantgardních ideálů. Cestu nalezl v návratu k bukolickým výjevům čerpajících z příběhů i estetiky antických bájí či folklóru.

Loader